Ząbkowskie inicjatywy obywatelskie

– Z uwagi na wkład pracy  i zaangażowanie mieszkańców postanowiłam jako burmistrz uszanować ich wolę i dalej realizować budżet obywatelski już w nieco uproszczonej formie (…) Nie jest istotne to, czy uchwała obowiązuje czy też nie, najistotniejszym jest dla mnie, aby wnioski zgłoszone przez Ząbkowian doczekały się realizacji – mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek.

9 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z autorami wniosków złożonych do Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Kolejne zaplanowano na 11 kwietnia br., godz. 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach. Podczas spotkań pomysłodawcy prezentują swoje projekty i zachęcają do głosowania właśnie na nie.

Uchwałą Nr 4.61.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dn. 5 lutego 2019 r. orzekło o nieważności uchwały Nr LXII / 593 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dn. 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie nie ma więc w Ząbkach budżetu obywatelskiego  i nie obowiązują procedury zawarte  w unieważnionej uchwale. Rada Miasta Ząbki, postanowiła nie zaskarżać uchwały, ponieważ wydłużyłoby to czas procedowania, ale podjąć kolejną uchwałę, nad której kształtem obecnie pracują Komisja Społeczna i Komisja Budżetu i Inwestycji.
Aby wyjść na przeciw osobom, które złożyły wnioski, poświęciły swój czas i wykazały się inicjatywą, burmistrz Małgorzata Zyśk podjęła decyzję  o dalszych pracach nad złożonymi przez mieszkańców wnioskami, ale poza trybem dot. budżetu obywatelskiego.
– Z uwagi na wkład pracy i zaangażowanie mieszkańców postanowiłam jako burmistrz uszanować ich wolę i dalej realizować budżet obywatelski już w nieco uproszczonej formie, o czym poinformowałam zarówno radnych, jak i mieszkańców miasta. Cieszę się, że moja decyzja spotkała się to z pozytywnym odzewem. Ząbkowianie zgłosili łącznie 34 wnioski, wnioskodawcy zostali zaproszeni do zaprezentowania swoich pomysłów podczas spotkań
z mieszkańcami 9 i 11 kwietnia 2019 r Kolejny etap prac, to głosowanie, które przesądzi o tym, które ze zgłoszonych propozycji zostaną zrealizowane. Nie jest istotne to, czy uchwała obowiązuje czy też nie, najistotniejszym jest dla mnie, aby wnioski zgłoszone przez Ząbkowian doczekały się realizacji. Środki w wysokości 300 tys. złotych, które były zabezpieczone w pierwotnym budżecie obywatelskim, będą wydatkowane jeszcze w roku bieżącym – mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek Zgodnie z przyjętym harmonogram realizacji złożonych wniosków, prezentacja zadań odbywa się w dniach 29 marca – 12 kwietnia, głosowanie będzie trwało od 15 do 30 kwietnia, a ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja br. Mieszkańcy złożyli 34 wnioski, które zostały poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej w tematycznych referatach urzędu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przekazano burmistrz Małgorzacie Zyśk. Ze względu na podobieństwo niektórych wniosków, zdecydowano  o połączeniu kilku zadań, co spowodowało, że z pozytywnie zweryfikowanych 16 wniosków, pod głosowanie zostanie poddanych 11 zadań: • Budowa placu zabaw w Ząbkach – lokalizacja:  ul. Wolności/Batorego (wniosek 2) • Plenerowa integracja sensoryczna – zdrowie i rekreacja – lokalizacja MOSiR Ząbki (wniosek 7) • Częściowa modernizacja i doposażenie placu zabaw – lokalizacja: róg ul. Szwoleżerów i Dzikiej (wniosek 22) • Skatepark w Ząbkach – lokalizacja: do ustalenia (wniosek 23) • Wieża dla wróbla i jeżyka – lokalizacja: przy placu zabaw, przy  ul. Maczka/ Powstańców (wniosek 30) • Warsztaty tańca orientalnego – lokalizacja MOSiR lub sala szkolna (wnioski 14 i 27) • Warsztaty zdrowia – lokalizacja sala MOSiR lub sala szkolna • Zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe – lokalizacja MOSiR lub sala szkolna (wnioski: 8, 9, 9.) • Zakup defibrylatorów AED i wyposażenia służącego do szkoleń z pierwszej pomocy (wnioski 1, 12, 21) • Muzyka dla malucha – lokalizacja Świetlica Środowiskowa Harcówka (wniosek 20) • Festiwal Kultury Romskiej – lokalizacja Park Miejski (wniosek 15).
Kosztorysy w/w. zadań nie przekroczyły pierwotnie zakładanej kwoty, tj, dla projektów twardych, inwestycyjnych 50 000 zł., dla projektów miękkich, społecznych 30 000 zł.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.