Pomagamy seniorom dotrzeć na szczepienie

22 tys. w pełni zaszczepionych Markowian

Urząd Miejski w Tłuszczu organizuje transport do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnościami, którzy nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień we własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich.

Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Tłuszcz, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę z wymienionymi schorzeniami, a także mieszkańcy mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i realizacji usługi transportu będzie posiadanie wyznaczonego terminu szczepienia – osoba zgłaszająca potrzebę usługi poprzez infolinię będzie musiała podać wyznaczony dzień i godzinę szczepienia oraz punkt szczepień. Zgłoszenie potrzeby transportu powinno nastąpić niezwłoczne z chwilą wyznaczenia terminu szczepienia, nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem szczepienia. W ustalonym terminie i godzinie nastąpi transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem. Transport o którym mowa powinien być realizowany na obszarze danej gminy. W wyjątkowych przypadkach transport może być organizowany nie dalej, niż 20 km od granicy gminy.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w dotarciu na szczepienie, mogą się kontaktować za Urzędem Miejskim w Tłuszczu pod numerem tel. 29-757-30-16  w godzinach pracy Urzędu, tj. pon., śr., czw. 8-16, wt. 8-18, pt. 8-14

Osoby zgłaszające chęć skorzystania z organizowanego przez miasto transportu, będą proszone o odpowiedź na kilka pytań, weryfikujących uprawnienia i możliwość objęcia tą usługą. Dlatego przed skontaktowaniem się z infolinią należy przygotować niezbędne dokumenty i informacje pozwalające na prawidłowe przyjęcie zgłoszenia, takie jak:

  • dane osoby dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania
  • termin szczepienia wraz z godziną oraz adres punktu szczepień
  • aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N, albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej)
  • informacje o występowaniu obiektywnych i niemożliwych do przezwyciężenia trudności w dotarciu tej osoby do punktu szczepień
  • informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu, jaki powinien zostać zapewniony (np. dostosowanie do przewozu osoby na wózku inwalidzkim). UWAGA! Gmina Tłuszcz nie zapewniania transportu osób leżących i przewozów wymagających asysty lekarza czy pielęgniarki. Taki transport jest realizowany przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Apelujemy, aby w przypadku, gdy osoby wymagające dowozu nie będą w stanie samodzielnie skorzystać ze środka transportu, zapewnić w miarę możliwości wsparcie drugiej osoby (członka rodziny lub opiekuna), a w przypadku wystąpienia barier architektonicznych uniemożliwiających dotarcie do środka transportu, rozważyć podanie szczepionki przez zespół wyjazdowy punktu szczepień – informuje UM Tłuszcz

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Zostań pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tłuszczu

UM Tłuszcz poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze w oparciu o umowę o pracę na stanowisko Podinspektor – Inspektor w Wydziale Planowania [...]
0 komentarzy
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wolności w Zielonce

Czasowa organizacji ruchu na os. Długa

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie wyniesionego skrzyżowania na ulicy Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu,  z dniem 23 maja [...]
0 komentarzy

Coraz ładniej i bezpieczniej w Tłuszczu

Pracownicy Urzędu Miejskiego od kilku dni prowadzą prace pielęgnacyjne w parku na os. Długa w Tłuszczu, aby był miejscem, które będzie cieszyć zmysły. [...]
0 komentarzy

Nowy samochód dla OSP Jasienica

Sobotnia (7 maja) uroczystość przekazania samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jasienica z całą pewnością na zawsze zapisze się na kartach historii jednostki, miejscowości [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – dofinansowanie na połączenia autobusowe

Wczoraj Starosta Wołomiński, Adam Lubiak wspólnie z wicestarostą  Piotrem Borczyńskm oraz skarbnik Agnieszką Adam podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umową dotacyjną na [...]
0 komentarzy
odpady

Tłuszcz – czy mieszkańców czekają zmiany stawek za odbiór odpadów?

Dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w gminie od 1 kwietnia 2020 r. gdy wynagrodzenie wykonawcy płacone było w formie [...]
0 komentarzy
Modernizacja chodnika na ul. Lipowej w Jasienicy

Modernizacja chodnika na ul. Lipowej w Jasienicy

Na ulicy Lipowej w Jasienicy trwają prace modernizacyjne polegające na wymianie płytek betonowych na kostkę brukową na ok. 80 m chodnika. Koszt prac [...]
0 komentarzy

Wyróżnienie dla nauczyciela z gminy

Ogłoszono dziś wyniki VI edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Poległa on [...]
0 komentarzy

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kraszewskiego w Tłuszczu

Na ul. Kraszewskiego w Tłuszczu trwają prace polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z 3 wpustami. Są one kontynuacją ubiegłorocznej inwestycji na [...]
0 komentarzy

20 lat minęło jak jeden dzień. Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tłuszczu

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu dobiegła swojego 20 jubileuszu. Od samego początku młodzi muzycy nieprzerwanie doskonalą [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.