Ponad 27 mln zł na edukację w szkołach zawodowych

W Dniu Edukacji Narodowej mamy dobrą wiadomość dla nauczycieli oraz uczniów z mazowieckich szkół zawodowych. Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania 23 projekty, których celem będzie wsparcie kształcenia zawodowego.  Dzięki funduszom europejskim, szkoły uczące praktycznego zawodu zmieniają się i mogą oferować uczniom naukę na wysokim poziomie. Do wybranych beneficjentów trafi ponad 27 mln zł, środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Konkurs z Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów trwał od 31 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. Działania w ramach projektów to np.

  • organizacja staży dla uczniów techników, szkół policealnych a także branżowych szkół I oraz II stopnia,
  • udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • wprowadzanie nowatorskich metod nauczania,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne,
  • kursy lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Od 1972 r. 14 października obchodzimy polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Dla nas wszystkich to Dzień Nauczyciela i dlatego przesyłam ogromne podziękowania dla wszystkich nauczycieli za ich ciężką, odpowiedzialną pracę oraz wkład w edukację Polek i Polaków ? powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora ds. EFS  w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ? Chcę podkreślić, że ogromną rolę w rozwoju szkolnictwa pełnią fundusze europejskie. Dzięki pieniądzom z UE zmienia się jakość nauki, placówki są wyposażane, zarówno w pomoce dydaktyczne, jak i w sprzęt komputerowy, nauczyciele mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe, uczniowie w ciekawy sposób zdobywają wiedzę, uczą się języków obcych, uczniowie z niepełnosprawnościami mają także szansę na godną edukację ? dodała Dyrektor E. Szymanik.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Gmina Miasta Radomia otrzymała ponad 2 mln zł na zrealizowanie projektu pt. ?Zawodowy krok w przyszłość”. Ponad 400 uczniów z dwóch placówek zawodowych: Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka weźmie udział w stażach uczniowskich oraz zajęciach przygotowujących do egzaminów czeladniczych. Kolejne zajęcia to te z doradztwa zawodowego, zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół oraz zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, takie jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, uczniowie poznają umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

W ramach projektu wsparcie otrzyma także ponad 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Radomiu. Skorzystają oni z doradztwa zawodowego, a pracownie zawodowe w placówce zostaną doposażone tak, aby ułatwiać naukę przyszłego zawodu. Natomiast  nauczycieli zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje.

Zawód drogą do sukcesu!

Kolejny projekt zostanie zrealizowany w powiecie mławskim przez Grupę Szkoleniowo Doradczą Europlus. Do projektu zostanie zaproszonych 51 uczniów z Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, 86 uczniów z Technikum nr 2 im. A. Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie oraz 64 uczniów z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. W ramach projektu beneficjent zaplanował dla młodzieży udział w  stażach, realizację doradztwa zawodowego, naukę na dodatkowych zajęciach specjalistycznych, poznanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Szkoły zostaną doposażone, a ze wsparcia skorzystają także nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Uczniowie ze szkół, w których będzie realizowany projekt uczą się na kierunkach technik: budownictwa, informatyk, reklamy, elektryk, logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, kelner, a także technik ekonomista i handlowiec. Wartość dofinansowania to ponad  1,6 mln zł.

OKNO na karierę

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego pozyskała prawie 1,5 mln zł z funduszy europejskich i dzięki temu wsparcie edukacyjne otrzyma 220 uczniów oraz 23 nauczycieli z dwóch placówek: Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum) oraz z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie (Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia).  Uczniowie będą uczyć się takich kompetencji oraz umiejętności, jakich oczekują pracodawcy. W szkołach zostaną stworzone warunki odzwierciedlające naturalne środowisko pracy. Młodzież weźmie udział w stażach zawodowych, dodatkowych zajęciach, warsztatach i kursach zawodowych, a nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizacja projektu będzie odbywała się w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami, którzy przedstawili swoje oczekiwania w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-090-20/

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

ZUS - niskie podatki także dla emerytów i rencistów

ZUS – niskie podatki także dla emerytów i rencistów

1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały [...]
0 komentarzy
Pozwolenie na użytkowanie stacji metra na Bemowie - trwają kontrole

Pozwolenie na użytkowanie stacji metra na Bemowie – trwają kontrole

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi kontrole [1] na stacji C5 (na wniosek i z przyczyn po stronie inwestora, kontrola przełożona z 29 czerwca [...]
0 komentarzy
Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza

Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza

Dni seniora, szkolenia z narzędzi komputerowych, kampanie prozdrowotne czy aktywizujące osoby starsze – to działania, jakie zrealizuje 35 rad senioralnych z całego województwa. Pomoże w tym samorząd Mazowsza. Łączna [...]
0 komentarzy

Ponad 25,8 mln zł dla mazowieckich samorządów na realizację zadań własnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ponad 25,8 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego, z regionów ciechanowskiego, warszawskiego, ostrołęckiego, radomskiego, siedleckiego oraz płockiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Wyszkowie

LOTTO Poland Bike Marathon w Wyszkowie

Peleton LOTTO Poland Bike Marathon powitał wakacje w Wyszkowie. Cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowany przez Grzegorza Wajsa, zawitał do miasta nad [...]
0 komentarzy
Rejsy katamaranami Bugiem i Narwią w okolicach Jeziora Zegrzyńskiego

Rejsy katamaranami Bugiem i Narwią w okolicach Jeziora Zegrzyńskiego

Rejsy dofinansowane są ze środków Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Usługa dostępna jest [...]
0 komentarzy

Od 1 lipca można wnioskować o środki na wyprawkę szkolną

Od najbliższego piątku, 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. W poprzednim [...]
0 komentarzy

Ostatnie dni na głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Już tylko trzy dni zostały na wybranie najlepszych projektów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy regionu warszawskiego wschodniego mogą oddać dwa głosy – na [...]
0 komentarzy

Dzień aktywizacji zawodowej dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie

Już w najbliższy wtorek (28 czerwca br.), przy ul. Nowy Świat 15/17 będzie miała miejsce kolejna edycja Dnia Aktywizacji Zawodowej dla uchodźców z [...]
0 komentarzy
Budowa II linii metra ? postępowanie dotyczące pozwolenia na użytkowanie

Budowa II linii metra ? postępowanie dotyczące pozwolenia na użytkowanie

Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (MWINB) wpłynęły cztery wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stacji II linii metra na Bemowie. Dokumentacja dostarczona [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.