Ponad 27 mln zł na edukację w szkołach zawodowych

W Dniu Edukacji Narodowej mamy dobrą wiadomość dla nauczycieli oraz uczniów z mazowieckich szkół zawodowych. Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania 23 projekty, których celem będzie wsparcie kształcenia zawodowego.  Dzięki funduszom europejskim, szkoły uczące praktycznego zawodu zmieniają się i mogą oferować uczniom naukę na wysokim poziomie. Do wybranych beneficjentów trafi ponad 27 mln zł, środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Konkurs z Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów trwał od 31 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. Działania w ramach projektów to np.

  • organizacja staży dla uczniów techników, szkół policealnych a także branżowych szkół I oraz II stopnia,
  • udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • wprowadzanie nowatorskich metod nauczania,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne,
  • kursy lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Od 1972 r. 14 października obchodzimy polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Dla nas wszystkich to Dzień Nauczyciela i dlatego przesyłam ogromne podziękowania dla wszystkich nauczycieli za ich ciężką, odpowiedzialną pracę oraz wkład w edukację Polek i Polaków ? powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora ds. EFS  w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ? Chcę podkreślić, że ogromną rolę w rozwoju szkolnictwa pełnią fundusze europejskie. Dzięki pieniądzom z UE zmienia się jakość nauki, placówki są wyposażane, zarówno w pomoce dydaktyczne, jak i w sprzęt komputerowy, nauczyciele mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe, uczniowie w ciekawy sposób zdobywają wiedzę, uczą się języków obcych, uczniowie z niepełnosprawnościami mają także szansę na godną edukację ? dodała Dyrektor E. Szymanik.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Gmina Miasta Radomia otrzymała ponad 2 mln zł na zrealizowanie projektu pt. ?Zawodowy krok w przyszłość”. Ponad 400 uczniów z dwóch placówek zawodowych: Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka weźmie udział w stażach uczniowskich oraz zajęciach przygotowujących do egzaminów czeladniczych. Kolejne zajęcia to te z doradztwa zawodowego, zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół oraz zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, takie jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, uczniowie poznają umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

W ramach projektu wsparcie otrzyma także ponad 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Radomiu. Skorzystają oni z doradztwa zawodowego, a pracownie zawodowe w placówce zostaną doposażone tak, aby ułatwiać naukę przyszłego zawodu. Natomiast  nauczycieli zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje.

Zawód drogą do sukcesu!

Kolejny projekt zostanie zrealizowany w powiecie mławskim przez Grupę Szkoleniowo Doradczą Europlus. Do projektu zostanie zaproszonych 51 uczniów z Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, 86 uczniów z Technikum nr 2 im. A. Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie oraz 64 uczniów z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. W ramach projektu beneficjent zaplanował dla młodzieży udział w  stażach, realizację doradztwa zawodowego, naukę na dodatkowych zajęciach specjalistycznych, poznanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Szkoły zostaną doposażone, a ze wsparcia skorzystają także nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Uczniowie ze szkół, w których będzie realizowany projekt uczą się na kierunkach technik: budownictwa, informatyk, reklamy, elektryk, logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, kelner, a także technik ekonomista i handlowiec. Wartość dofinansowania to ponad  1,6 mln zł.

OKNO na karierę

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego pozyskała prawie 1,5 mln zł z funduszy europejskich i dzięki temu wsparcie edukacyjne otrzyma 220 uczniów oraz 23 nauczycieli z dwóch placówek: Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum) oraz z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie (Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia).  Uczniowie będą uczyć się takich kompetencji oraz umiejętności, jakich oczekują pracodawcy. W szkołach zostaną stworzone warunki odzwierciedlające naturalne środowisko pracy. Młodzież weźmie udział w stażach zawodowych, dodatkowych zajęciach, warsztatach i kursach zawodowych, a nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizacja projektu będzie odbywała się w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami, którzy przedstawili swoje oczekiwania w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-090-20/

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów coraz bliżej

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów coraz bliżej

W ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 roku organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie [...]
0 komentarzy
Samorząd Mazowsza rozwija bazę sportową

Samorząd Mazowsza rozwija bazę sportową

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chotomowie (pow. legionowski), remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Klembowie [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 29 maja do 2 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy
Pomyłki mogą zmienić termin wypłaty świadczenia 500+

Pomyłki mogą zmienić termin wypłaty świadczenia 500+

Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. [...]
0 komentarzy
4,5-milionowy pociąg Kolei Mazowieckich

4,5-milionowy pociąg Kolei Mazowieckich

Od ponad 18 lat, po kolejowych szlakach, kursują pociągi Kolei Mazowieckich. Dzisiaj w trasę wyruszył 4,5-milionowy pociąg. 25 maja o godzinie 12:24 z [...]
0 komentarzy
ZUS: Załatw sprawę online lub zarezerwuj wcześniej wizytę w placówce

ZUS: Załatw sprawę online lub zarezerwuj wcześniej wizytę w placówce

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na Mazowszu wzrasta liczba osób decydujących się na załatwianie swoich spraw w ZUS bez wychodzenia z domu. W [...]
0 komentarzy
Dzień Dziecka z Kolejami Mazowieckimi

Dzień Dziecka z Kolejami Mazowieckimi

Jak co roku, 1 czerwca, dzieci i młodzież podróżujący pociągami Kolei Mazowieckich mogą liczyć na bardzo korzystną ofertę. W Międzynarodowy Dzień Dziecka pasażerowie [...]
0 komentarzy
Samorząd Mazowsza pomoże odnowić miejsca pamięci

Miejsca pamięci w Warszawie i powiatach okołowarszawskich ze wsparciem samorządu Mazowsza

Renowacje kapliczek, odnowienie zabytkowych krzyży czy remonty pomników i renowacja zbiorowej mogiły – to zadania, na które Warszawa oraz gminy Dobre, Siennica, Lesznowola [...]
0 komentarzy
Nowa perspektywa – nowe fundusze

Nowa perspektywa – nowe fundusze

Ruszyła kolejna perspektywa finansowania unijnego – „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027”. Jak dzięki nim może zmienić się Mazowsze? Kiedy i na jakie działania można składać wnioski? [...]
0 komentarzy
Prawo.pl: od dzisiaj będzie mniej plastikowych jednorazówek

Prawo.pl: od dzisiaj będzie mniej plastikowych jednorazówek

24 maja wchodzą w życie przepisy dotyczące ograniczenia ilości jednorazówek z tworzyw sztucznych w sklepach i restauracjach. Z rynku mają zniknąć plastikowe patyczki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.