Ponadlokalne porozumienie dla budowy ul. Dworkowej w Kobyłce

dworkowa

Jeszcze w tym roku planowana jest budowa ul. Dworkowej w Kobyłce, czyli drogi pełniącej funkcję północnej obwodnicy Zielonki. Ulica ta umożliwi kierowcom ze wschodniego rejonu powiatu szybsze włączanie się do Trasy S8 bez konieczności przejazdu przez Zielonkę, a także przemieszczanie się na trasie Wołomin-Kobyłka-Marki bez konieczności wjeżdżania do Zielonki.

W grudniu otwarta została Trasa S8 na odcinku Marki-Radzymin. Niestety do ruchu oddany został tylko węzeł w Zielonce. Trwa budowa węzłów Kobyłka i Wołomin. Po otwarciu Trasy znacznie wzmógł się ruch na ulicach Wolności i Długiej, bowiem dla kierowców z Kobyłki i Wołomina jest to najbliższa droga do włączenia się węzłem do Trasy S8. Ponadto wszyscy ci, którzy korzystają ze starej trasy dojazdu do Warszawy (przez ulice Radzymińską na Pragę) nadal jadą ul. Lipową i Marecką w Zielonce.

Taka sytuacja była przewidywana jeszcze przed otwarciem Trasy S8, dlatego już wiele miesięcy temu samorząd Zielonki podjął starania w Starostwie Powiatowym o priorytetowe potraktowanie budowy ulicy Dworkowej (dotychczas w większej części nie istniejącej). Sam pomysł wykonania połączenia ul. Dworkowej z ul. Główną w Markach ze skrzyżowaniem DW 631 (przy węźle) nie jest nowy. Powstał w 2007 r. podczas konsultacji dotyczących planowanej jeszcze wtedy Trasy S8.

Ulica Dworkowa biegnie od nowego ronda w Kobyłce (Maciołki) w stronę DW 631 przez tereny leśne. Dalej ma zostać połączona wiaduktem nad Trasą S8 z ul. Główną w Markach, dochodząc do drogi wojewódzkiej 631.

Realizacja tej inwestycji ma wielkie znaczenie dla mieszkańców trzech gmin: Kobyłki, Marek i Zielonki. Droga umożliwi mieszkańcom zachodniej części Kobyłki i okolic szybsze włączanie się do Trasy S8 bez konieczności przejazdu przez Zielonkę ulicami Wolności i Długą, gdzie ruch pojazdów w kierunku Trasy S8 stał się dziś bardzo uciążliwy. Umożliwi także wszystkim tym, którzy jadą starą trasą w kierunku Marek, ul. Radzymińskiej i warszawskiej Pragi, ominięcie Zielonki. Otwarcie tych tras pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć ruch samochodów na ulicach Wolności, Lipowej, Mareckiej, Długiej w Zielonce.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała już wcześniej budowę wiaduktu łączącego przyszłą ul. Dworkową z DW 631, by można było bezkolizyjnie włączyć się stamtąd do węzła na Trasie S8 (nasyp wiaduktu już został przygotowany).

Udało się zbudować ponadlokalne porozumienie dla sfinansowania tej inwestycji z udziałem Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, gmin Kobyłka, Zielonka i Marki, by wspólnie sfinansować inwestycję. Koszt realizacji tego zadania szacuje się na około 5 mln zł. Około 3,5 mln zostanie przekazane na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego. Resztę sfinansuje powiat oraz okoliczne gminy.

Podczas XLIII sesji Rady Miasta Zielonka podjęta została uchwała (13 głosów za, 2 przeciw) o przekazaniu na ten cel 300 tys. zł z budżetu Miasta Zielonka. Środki przekazane przez Zielonkę stanowią niewielki procent planowanych w 2018 r. wydatków na budowę, remonty, projekty i modernizacje dróg (w tym dróg rowerowych) w Zielonce, które planowane są na kwotę ponad 18 mln zł.

Budowa tej drogi to następny etap tworzenia wokół Zielonki tras stanowiących obwodnice, które znacznie zmniejszą ruch tranzytowy na terenie miasta, wyciszą okolice osiedli mieszkaniowych i spowodują zmniejszenie emisji spalin w mieście.

Źródło: UM Zielonka

mapa244

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.