Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

komisji Rady Miasta Zielonka

13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie: Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu, Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie inwestycji związanych z infrastrukturą oświatową w perspektywie średniookresowej i długookresowej.
 3. Omówienie perspektywy rozwoju infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Komisji Edukacji
Sławomir Moczarski
/-/

Przewodnicząca Komisji Społecznej
Joanna Nicole-Urbanowicz

/-/

Przewodniczący Komisji Skarg
Piotr Pietruszka
/-/

Przewodniczący Komisji Budżetu
Tadeusz Szklarski
/-/


14 czerwca 2022r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie kierunków inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych.
 3. Omówienie wstępnych koncepcji budowy ul. Różanej.
 4. Omówienie rozwiązań proponowanych do zastosowania w przypadku fragmentu ul. Staszica (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kopernika).
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
/-/
Tomasz Wołujewicz

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - uczniowie szkół podstawowych powitali wiosnę

Zielonka – uczniowie szkół podstawowych powitali wiosnę

Pierwszy dzień wiosny zwyczajowo uznawany jest przez uczniów za dzień wagarowicza. Aby zachęcić swoich wychowanków do pozostania tego dnia w szkole, zielonkowskie placówki [...]
0 komentarzy

Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 7 i 8

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce  organizuje Powiatowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych. Termin zgłoszenia upływa 30 marca. Drogi Uczniu lubisz informatykę [...]
0 komentarzy
LV Sesja Rady Miasta Zielonka

LV Sesja Rady Miasta Zielonka

LV Sesja Rady Miasta Zielonka,  odbędzie się dnia 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa [...]
0 komentarzy
Zielonka - język angielski dla seniorów

Zielonka – język angielski dla seniorów

Klub Senior+ przy ulicy Przemysłowej 4 zaprasza mieszkanki i mieszkańców Zielonki, którzy ukończyli 60 lat, na bezpłatne lekcje języka angielskiego. Program nauki przeznaczony [...]
0 komentarzy
12 nowych zadań w budżecie Zielonki

12 nowych zadań w budżecie Zielonki

Lutowa sesja Rady Miasta Zielonka przyniosła wiele pozytywnych komunikatów. Radni procedowali między innymi zmiany w uchwale budżetowej. Zdecydowaną większością głosów (14 radnych za [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.