Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

komisji Rady Miasta Zielonka

13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie: Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu, Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie inwestycji związanych z infrastrukturą oświatową w perspektywie średniookresowej i długookresowej.
 3. Omówienie perspektywy rozwoju infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Komisji Edukacji
Sławomir Moczarski
/-/

Przewodnicząca Komisji Społecznej
Joanna Nicole-Urbanowicz

/-/

Przewodniczący Komisji Skarg
Piotr Pietruszka
/-/

Przewodniczący Komisji Budżetu
Tadeusz Szklarski
/-/


14 czerwca 2022r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie kierunków inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych.
 3. Omówienie wstępnych koncepcji budowy ul. Różanej.
 4. Omówienie rozwiązań proponowanych do zastosowania w przypadku fragmentu ul. Staszica (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kopernika).
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
/-/
Tomasz Wołujewicz

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka: Grające sąsiedztwo na Skwerze Matki Teresy

Zielonkowskie tournée Grającego Sąsiedztwa tym razem zawita do centrum miasta. Już jutro na Skwerze Matki Teresy cygański, muzyczny pokaz. Zespół Dromenca to nie [...]
0 komentarzy
Lato w mieście Zielonka

Lato w mieście Zielonka

Dofinansowany przez Miasto Zielonka wypoczynek dla dzieci z zielonkowskich szkół również i w tym roku cieszy się dużą popularnością. Odbyły się  już 4 [...]
0 komentarzy

Zielonka – ostateczne koncepcje budowy ulic Ossowskiej i Korczaka

Każdy wniosek zgłoszony przez mieszkańców został poddany szczegółowej analizie. Rozpatrując je z projektantem brano pod uwagę przede wszystkim możliwości prawno-techniczne danego rozwiązania oraz [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka poszukuje pracowników

Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka poszukuje kandydatów do pracy na dwóch stanowiskach. Obie rekrutacje trwają do 19 sierpnia tego roku, do godziny [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Zielonka – Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Już jutro czas na kolejny przystanek  Grającego Sąsiedztwa. Tym razem zagra  Brass Band. Na koncert o godzinie 20:00 zapraszają burmistrz Miasta Zielonka Kamil [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.