Potencjał społeczny w Gminie Poświętne

– To już 8 lat jak zdecydowaliśmy się przeprowadzić z Wołomina do miejscowości w Gminie Poświętne. W sumie to nie daleko ale jest to już „inna okoliczność przyrody” tzn. inna miejscowość, inna parafia, inna społeczność. Czas płynie tu trochę wolniej. Cieszymy się, że mieszkamy na wsi i możemy aktywnie działać w tej społeczności – przy parafii, szkole i wsi – mówią Agnieszka i Marcin Skonieczni.

Wychowani przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie w grupach parafialnych (Marcin – ministrant- lektor, Agnieszka bielanka-scholanka). – Nic więc dziwnego, że po przeprowadzce do Gminy Poświętne również skierowaliśmy swoje kroki do parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha BM w Poświętnem – mówią.
Agnieszka zaangażowała się w dziecięco-młodzieżową scholę „W kierunku Nieba”, która tworzyła się przy parafii. W miarę upływu lat schola powiększyła się, dziś liczy około 40 osób, w dużej mierze dzięki dodatkowym atrakcjom dla dzieci i młodzieży angażującej się przy parafii. Dzięki wspólnemu działaniu Agnieszki, Marcina, miejscowego proboszcza, wikariuszy oraz pomagających im osób, grupa dzieci skupiona przy scholi, uczestniczyła i uczestniczy w różnych działaniach, takich jak warsztaty i kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe, wyjazdy na warsztaty muzyczne, na mecze, do teatru, na koncerty i od pięciu lat wyjazdy na kolonie parafialne (https://www.facebook.com/wkierunkunieba/).
– Spotykając się i rozmawiając z różnymi ludźmi dostrzegliśmy potrzebę przedszkola dla dzieci i ich pracujących rodziców. Z uwagi na małą ilość przedszkoli, w 2010r. a później w 2012r. powołaliśmy Punkty Przedszkolne „Tajemniczy Ogród” w Choinach i w Zabrańcu. Tu dzieci otrzymały możliwość rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych a rodzice powrotu do pracy. Są to też miejsca na zajęcia dodatkowe, również dla dzieci szkolnych: jęz. angielski, robotyka lego, gry na instrumencie (https://www.facebook.com/Punkt-Przedszkolny-Tajemniczy-Ogród-1527779900811442) – opowiada Marcin Skonieczny.
W 2015r. mieszkańcy zaufali Marcinowi wybierając go na Sołtysa Choin. – Mimo braku funduszy, udało się przygotować projekt chodnika wzdłuż miejscowości, usprawnić komunikację społeczną oraz wzajemną informację z mieszkańcami poprzez media społecznościowe – grupa mieszkańców na FB, SMS i inne – mówi nasz rozmówca. W marcu 2017r. Marcin zainicjował gazyfikację wsi.
Pełniąc funkcję sołtysa aktywizuje mieszkańców w różne inicjatywy. Dzięki temu udało się zainicjować coroczne sprzątanie miejscowości, wyczyścić pobocza drogi poprawiając wizerunek i bezpieczeństwo na wsi, wykonać wspólne zdjęcie mieszkańców, zainicjować wykonanie wieńca dożynkowego przez mieszkańców Choin, na Gminno-Parafialne Dożynki w Poświętnem w 2016r. W ramach pogłębienia więzi wśród mieszkańców Choin, Marcin rozdał każdej rodzinie wspólnie wykonane zdjęcie mieszkańców jak i zdjęcie wieńca dożynkowego.
W celu zaktywizowania osób, które są sołtysami oraz członkami rad Sołeckich, w 2016r. Marcin Skonieczny powołał Stowarzyszenie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Poświętne, gdzie obecni pełni funkcję Prezesa (https://www.facebook.com/marcinskonieczny).
Angażując się przy Szkole Podstawowej w Poświętnem, Agnieszka i Marcin, przy współpracy z dyrekcją, nauczycielami oraz aktywnych rodziców (przyjaciół) współuczestniczą w różnych projektach, w celu aktywizacji dzieci i rodziców. Warto tu wyróżnić Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Zbigniewa Żołka za aktywność i kreatywność. Wśród inicjatyw szkolnych jest aerobic dla pań, siatkówka dla rodziców, karate dla dzieci, Turnieje w siatkówkę o Puchar Wójta Gminy Poświętne (w 2018r. odbył się już pięć razy) oraz noce gier i zabaw, kiermasze, konkursy itp.
Oboje nadal angażują się przy parafii w kolejne inicjatywy ks. Proboszcza Roberta Kalisiaka oraz ks. Wikariusza Alberta Mądrego, (powołanie Kół Żywego Różańca Grupa męska i Kół Rodzinnych). Starają się pomóc na ile się da bardzo życzliwym i zaangażowanym księżom posługującym obecnie w parafii w Poświętnem. Te wspólne działania są możliwe dzięki otwartości ludzi mieszkających wokół nich i zaufaniu jakim obdarzają osoby, które powierzają im dzieci te młodsze i starsze, młodzież itp.
Na przykładzie Agnieszki i Marcina działających w Gminie Poświętne oraz przy Parafii w Poświętnem można powiedzieć, iż aktywność społeczna się rozwija. A przecież nie są sami. Są również inne osoby które aktywnie działają. Godne pochwały są działania Rady Rodziców z przewodniczącą Panią Agatą Gorczyńską w Nowych Ręczajach. Wraz z Panią sołtys Elżbietą Zych z Nowych Ręczaj i radnym gminnym Panem Januszem Powałą inicjują konkursy i warsztaty przy wykorzystaniu OSP w Nowych Ręczajach oraz szkoły. W Międzylesiu pod przewodnictwem sołtysa Sławomira Rosłona dużo się dzieje. Ostatnio Powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu. Budynek Straży w Poświętnem dzięki zaangażowaniu Pana Sylwestra Niźnika jest najładniejszy. Przy straży organizowane są również, co pewien czas, Akcje Honorowego Krwiodawstwa, które są godne naśladowania.
Należy wspomnieć o ciekawej inicjatywie radnego Tomasza Brogowskiego w Turzu. Powstała tam plaża wiejska z drobną infrastrukturą. Została utworzona przy wykorzystaniu zapory na rzece Rządzy.
Jeśli mowa o potencjale społecznym należy wspomnieć o Stowarzyszeniu Razem na Rzecz Rozwoju Gminy Poświętne, którego prezesem jest Paweł Domański. Projekt realizowany przez grupę skupioną przy stowarzyszeniu to np. Bieg Pamięci Majora „Hubala” o Puchar Starosty Wołomińskiego w Krubkach-Górkach.
Ilość osób zaangażowanych w Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Poświętne daje wyróżnienie i prestiż dla gminy. Strażacy są gotowi nieść pomoc mieszkańcom i pomagają w nagłych wypadkach (pożary, wypadki drogowe). Są także uczestnikami i koordynatorami na uroczystościach patriotycznych jak i kościelnych. – Pod przewodnictwem Gminnego komendanta OSP Wiesława Fabisiaka dużo się zmienia w naszej okolicy – podkreślają.
Agnieszka i Marcin przekonują, że to nie koniec listy pozytywnie zakręconych w ich gminie, dlatego umówiliśmy się z nimi na kolejne spotkanie.

Oprac. Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.