Powrót Księżnej

Sobota 25 września – uroczyste nadanie imienia Zespołowi Szkół przy ulicy Konopnickiej. Od tej chwili placówka nosi nazwę: Zespół Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej.

Gmina bezpośrednio przed uroczystością przeprowadziła na terenie obiektu szereg remontów, dzięki temu świętowano w ładnym otoczeniu. Szkoła wzbogaciła się o portret patronki jak tez o nowy sztandar. – Do tego dnia całe nasze środowisko szkolne przygotowywało się ponad rok. Księżna Eleonora choć bardzo zasłużona dla Radzymina była mało znana w naszym mieście – powiedziała nam Halina Szczypkowska dyrektor placówki, motywując skąd wziął się pomysł na patrona.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście a wśród nich między innymi książę Witold Czartoryski z małżonką Krystyną, którzy z okazji nadania imienia zaprezentowali podręczniki szkolne sprzed ponad 200 lat.