Powstaje Droga św. Jakuba

O powstawaniu Szlaku Jakubowego na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, jego przebiegu i planowanych atrakcjach dla turystów i korzyściach dla mieszkańców z Rafałem Rozparą, prezesem LGD Równiny Wołomińskiej rozmawia Teresa Urbanowska.

? Co to są programy współpracy i w jakich programach współpracy uczestniczy LGD RW?

? Projekty współpracy jest to odrębne działanie w ramach PROW 2007-2013 realizowane i przeznaczone tylko dla LGD. W chwili obecnej nasze LGD zrealizowało jeden projekt a kolejne pięć jest jeszcze w realizacji. Zrealizowanym i zakończonym projektem jest PATROL czyli projekt wyznaczenia i oznakowania szlaku przyrodniczo ? ekologicznego w dolinie Liwca. Jednym z realizowanych projektów współpracy jest projekt PRESTIGE to jest projekt wyznaczenia Drogi św. Jakuba na terenie naszej LGD oraz stworzenia grup edukacyjnych, których zadaniem będzie opiekowanie się określonymi odcinkami drogi, jak również przeszczepienie na nasz teren metodologii wyznaczania tras turystycznych i pielgrzymkowych.

rozpara

? W czerwcu uczestniczył Pan w wyjeździe do Hiszpanii co związane jest z powstawaniem Szlaku Jakubowego. Co wynika z tego wyjazdu dla naszego LGD?

? W połowie czerwca wraz z ks. dziekanem z Jadowa Wiesławem Bocheńskim uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Podczas pierwszej części wyjazdu uczestniczyliśmy w spotkaniach z LGD z Hiszpanii oraz w wizytach w firmach produkcyjnych oraz zakładach gospodarczych i rolniczych położonych na obszarach wiejskich. Druga część wyjazdu poświęcona była zobaczeniu i przejściu części Szlaku Jakubowego położonego w pobliżu Santiago.

? To w takim razie proszę opowiedzieć o Szlaku Jakubowym…

? Obejrzeliśmy formy oznaczenia szlaku w terenie poprzez słupy, muszle, kapliczki, oznaczenia na murach i przydrożnych latarniach. Zapoznaliśmy się także z formami kultu religijnego oraz z atrakcjami turystycznymi i rozrywkowymi przyciągającymi turystów i pielgrzymów. Bardzo ciekawa była oferta imprez kulturalnych, wycieczek jednodniowych i warsztatów dla dzieci i młodzieży poprzez które można przyciągnąć turystów weekendowych na obszar wiejski. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenia pomogą nam w odpowiednim wyznaczeniu Drogi Jakubowej na naszym terenie.

Będziemy chcieli przenieść z Hiszpanii na nasz teren taką ideę, że każdym odcinkiem drogi opiekuje się określona, zidentyfikowana grupa ludzi, która zajmuje się również rozprowadzaniem pamiątek z przejścia szlaku, utrzymaniem go w należytym porządku oraz pomysłami na rozwój atrakcji umieszczonych na szlaku. Część środków w ramach projektu przeznaczona jest właśnie na utworzenie i funkcjonowanie tych grup.

? Jak biegnie Szlak Jakubowy, jakie i ile z atrakcji znajdują się na obszarze LGD RW?

? Planowany przebieg szlaku: Most na Liwcu (Gwizdały ? Kamieńczyk) ? Loretto ? Urle ? Jadów (par. św. Jakuba Ap.) ? Sulejów ? Postoliska ? Tłuszcz ? Krusze ? Klembów ? Ostrówek ? Tuł ? Poświętne ? Majdan ? Ossów ?  Kobyłka ? Wołomin ? Radzymin ? Marki ? Ząbki ? Warszawa (Bazylika na Kawęczyńskiej) ? Warszawa Praga (katedra św. Floriana). Warto również nadmienić, że planowane jest również rozgałęzienie szlaku w kierunku Wyszkowa i dalej Łomży. Szlak prawie w całości prowadzimy po terenie naszej LGD, wyjątkiem są miasta Kobyłka, Radzymin, Marki, Ząbki i Warszawa, które nie leżą na naszym terenie ale na terenie których również chcemy wyznaczyć szlak. Szlak prowadzony jest w oparciu o istniejącą sieć kościołów, kaplic, miejsc kultu oraz o inne zabytki i interesujące miejsca zarówno pod względem przyrodniczym jak też historycznym, rekreacyjnym. Na szlaku muszą być przewidziane możliwości noclegów dla pielgrzymów pieszych. Planujemy wyznaczyć takie miejsca średnio co 20 km. (np. ośrodki i pensjonaty w Urlach, hotel w Tłuszczu, pensjonaty i domy pielgrzyma w Ostrówku, dom pielgrzyma w Kobyłce, hotele w Warszawie. itp.).

? Jakie korzyści dla mieszkańców terenu LGD może przynieść udział w takich projektach jak Patrol czy Szlak Jakubowy?

? Mieszkańcy LGD mogą odnieść bezpośrednie korzyści angażując się w organizację i funkcjonowanie grup edukacyjnych na danym odcinku szlaku, również poprzez rozszerzenie oferty sklepów o dewocjonalia i pamiątki. Pośrednio korzyści mogą dotyczyć rozpropagowania naszego terenu na poziomie kraju i województwa, pojawiają się opracowania, mapy i inne dokumenty nas dotyczące, które pogłębiają naszą wiedzę o terenie, na którym żyjemy. Powstające szlaki czy to ten w dolinie Liwca czy to Droga św. Jakuba dają szanse na wymyślenie nowych form działalności gospodarczej. Umożliwiają również przyznanie dotacji przez LGD w ramach Małych projektów czy Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na działania realizowane na szlaku lub w jego otoczeniu.

? Na jakim etapie jest budowa tego szlaku?

? Jak powiedziałem na wstępie szlak w Dolinie Liwca jest już wyznaczony. Natomiast Szlak Jakubowy jest wyznaczany w tej chwili na mapie, prowadzone są prace z uzyskaniem zgody na ustawienie słupów kierunkowych, tablic i dokonanie zgłoszeń do starostw powiatowych. Zależy mi by do 28 lipca udało się wyznaczyć odcinek szlaku z Gwizdał do Jadowa. Tym odcinkiem przejdzie w niedzielę rano procesja z figurą św. Jakuba przywiezioną przez nas z Santiago de Compostela uroczyście wprowadzając świętego na teren diecezji warszawsko – praskiej, następnie figura zostanie poświęcona przez ks. arcybiskupa Henryka Hosera i ustawiona w Kościele w Jadowie.