Umowa na projekt dojazdu do węzła Wołomin podpisana

Starosta Wołomiński Piotr Uściński, w obecności Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Pawła Solisa, podpisał umowę z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. dotyczącą nowego przebiegu drogi 635 na odcinku Czarna ? węzeł Wołomin na trasie S8 czyli obwodnicy Marek.

Starostwo Powiatowe w Wołominie rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego budowy nowego ok. 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 635 na odcinku Czarna – węzeł Wołomin na trasie S8 – obwodnicy Marek. W zakres projektowanych robót wchodzi m.in. wykonanie drogi i jej odwodnienia, chodników, ścieżki rowerowej, dróg serwisowych, obiektów inżynieryjnych, stałej organizacji ruchu. Termin wykonania projektu to 15 grudnia 2013 roku.

wezelwolomin

W dniu 9 lipca 2013 r. umowę na wykonanie projektu podpisali Starosta Piotr Uściński oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Wojciech Okoń. Przy podpisywaniu umowy obecni byli m.in. Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Janusz Czarnogórski oraz radna Powiatu Sylwia Matusiak i radny Gminy Radzymin Włodzimierz Stanisławski.

? Mamy pewność, że węzeł Wołomin powstanie. Budowa obwodnicy wraz z dojazdami to priorytetowe zadanie, które pozytywnie wpłynie na rozwój Powiatu Wołomińskiego. Ważny jest także pozytywny jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez odciążenie zatłoczonej drogi wojewódzkiej 634 – powiedział Starosta Wołomiński, Piotr Uściński.

? Dojazd do S8 i węzeł Czarna- Wołomin to można powiedzieć ?być? dla Wołomina – stwierdził Przewodniczący Rady Powiatu, Paweł Solis. ? Ta inwestycja ma znaczenie strategiczne dla rozwoju Wołomina ? podkreślił Burmistrz Wołomina, Ryszard Madziar.

Jeszcze w ubiegłym roku budowa tego strategicznego połączenia dla Wołomina stała pod znakiem zapytania. Na styczeń 2014r. GDDKiA planuje podpisanie umowy z wykonawcą na budowę obwodnicy Marek ? w ciągu drogi powstanie także węzeł drogowy ?Wołomin?. GDDKiA na etapie projektowania przebiegu obwodnicy nosiła się z zamiarem rekomendowania rozwiązania nieuwzględniającego węzła komunikacyjnego ?Wołomin?, ponieważ nie prowadziłaby do niego droga wojewódzka 635 i węzeł zostałby ?zawieszony?, bez dojazdów.

Zarówno powiat jak i gmina zadeklarowały udział finansowy w przygotowaniu projektu. W połowie listopada, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zadeklarował, że zarząd województwa potraktuje tę inwestycję jako priorytetową i dołoży starań, aby została ona zrealizowana. Efektem tego spotkania jest podpisana w grudniu ubiegłego roku umowa z Urzędem Marszałkowskim. Obwodnica ma poprawić spójność sieci drogowej. Powstanie jednolity ciąg komunikacyjny ? północna obwodnica Warszawy od węzła A2 i S8 w do wybudowanej wcześniej obwodnicy Radzymina. Nowa droga usprawni ruch pojazdów m.in. oddzielając ruch tranzytowy od lokalnego i ułatwi komunikację przez Marki, Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Radzymin i Wołomin.