Spalarni nie będzie?

O satysfakcji z bycia sołtysem, integracji z sąsiednimi sołectwami oraz potrzebach i obawach mieszkańców z Tomaszem Kowalczykiem, sołtysem Mostówki, rozmawia Teresa Urbanowska.

? Czy prawdą jest, że w Leśniakowiźnie ma powstać spalarnia odpadów?

? Wszystko wskazuje na to, że nie jest to prawdą, choć tak twierdzą niektórzy mieszkańcy. Sprawdzam tę informację i z tego co na chwilę obecną wiem, żadnej decyzji nie wydano w tym temacie. Do starostwa zgłosiła się natomiast firma, która chciałaby wybudować tam obiekt do segregowania odpadów. Firma ta na chwilę obecną posiada jedynie warunki zabudowy. Innych dokumentów, jak mnie zapewniono w starostwie, nie wydano na ten teren. Sprawdzałem i nie jest prawdą, że ma tam powstać spalarnia śmieci. Starosta obiecał, że będzie się sprawie bardzo dokładnie przyglądał przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji. Sprawdzam jednak jeszcze jakie warunki ta firma dostała do tej pory.

tomasz kowalczyk

? W ostatnim czasie, jako sołtys, cieszył się Pan z…?

? Z integracji jaka zaczyna się tworzyć pomiędzy czterema sołectwami. Jeśli radni powiatu i radni gminni podejmą stosowną uchwałę to ? właśnie z inicjatywy czworga sołtysów: Cięciwy, Leśniakowizny, Majdanu i Mostówki, którzy wspólnie wystąpili o budowę kanalizacji i chodnika od ronda w Majdanie do cmentarza ? powstanie inwestycja, z której skorzystają mieszkańcy wymienionych czterech miejscowości. Jeśli dojdzie do tej budowy, to będzie to inwestycja wspólna ? Gminy Wołomin i Powiatu. A korzystać będą mieszkańcy kilku miejscowości, bowiem na cmentarzu pochowani zostali bliscy zarówno mieszkańców Cięciwy, Majdanu, Mostówki jak i Leśniakowizny, Wołomina i innych. Dla wszystkich jest to ważna inwestycja.

? Jest Pan sołtysem od dwóch lat. Gdyby Pan dziś podejmował decyzję o przyjęciu tej funkcji to czy podjął by Pan ponownie ten trud?

? Myślę, że tak. Praca sołtysa daje mi satysfakcję z tego, że mogę zrobić coś dla dobra i korzyści całej społeczności. A kilka rzeczy udało się już zrobić.

? A co się udało?

? Wydzierżawić teren pod plac zabaw i w pełni go wyposażyć. Udało się wspólnie z Panią Sołtys Majdanu wywalczyć budowę kładki dla pieszych na mostku, na drodze na Poświętne ? to jest coś co podniosło bezpieczeństwo i dzieci mogą bezpieczniej do szkoły dotrzeć. Poza tym są takie różne drobne sprawy ? jak walka o meliorację, o rowy. Po spotkaniu z Panem Marszałkiem i Panem Wojewodą udało się doprowadzić do pogłębienia rzeki Czarnej ? nie mamy ?cofki? i woda nie przelewa nam się przez asfalt na drugą stronę drogi. Nie zdarzyło mi się, żeby chociaż złotówka z funduszu sołeckiego przepadła, każda jest wykorzystana ? to też mnie cieszy.

? Czy zastanawialiście się nad tym, aby ten fundusz sołecki wykorzystać do pozyskaniu większych pieniędzy ? choćby w konkursach ogłaszanych przez LGD RW?

? Do tej pory przeznaczaliśmy nasz fundusz sołecki na drobne działania. Chcemy wspólnie z pozostałymi sołectwami prowadzić działania integrujące nasze cztery wsie. Mieliśmy już wspólny piknik z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dzięki hojności sponsorów, teraz zechcemy poprosić mieszkańców o przeznaczenie części pieniędzy z funduszy sołeckich na organizację Dnia Dziecka w przyszłym roku.

? Dlaczego jednak nie chcecie korzystać z tych pieniędzy do pozyskiwania funduszy zewnętrznych?

? Może dlatego, że nie ma nas kto za rękę poprowadzić? Ale mam nadzieję, że nasze działania integracyjne doprowadzą do tego, że będziemy mogli w przyszłości o tym pomyśleć. Do 30 września musimy złożyć wniosek o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary. W naszej wsi nie ma żadnego gruntu publicznego więc co my tam możemy u siebie zrobić? Ale poczytam sobie o tych projektach z LGD i się zastanowię ? kto wie, może coś z tego wyjdzie.

? A co Wam jest potrzebne?

? Kanalizacja ? to jest to, co nam jest potrzebne najbardziej. Poczyszczone rowy, chodniki, modernizacja drogi w Mostówce. Nie interesuje nas 100 metrów drogi. Wolimy, aby jak już coś ma być robione to raz w jednej wsi raz w drugiej ? chodnik bądź asfalt ale na dwóch kilometrach. Sołtysi na to przystali. Jeśli jednak moglibyśmy na coś pozyskać pieniądze to chyba tylko na wykończenie góry budynku w OSP w Majdanie. To jest miejsce na naszą lokalną świetlicę dla nas i pozostałych sołectw.