Praca w UM Ząbki

UM Ząbki poszukuje pracowników

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty na stanowisko podinspektor/inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo).

Wymagania niezbędne:

1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe ew. średnie w trakcie studiów,

3. biegła obsługa komputera, w tym umiejętność obsługi pakietów biurowych,

4. praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, geodezji i kartografii, prawa cywilnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

5. staż pracy min. 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia, administracja, prawo,

2. staż pracy min. 6 miesięcy w administracji lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

3. wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność

4. dobra organizacja pracy własnej, terminowe przekazywanie informacji współpracownikom, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, umiejętność sprawnego analizowania przepisów i orzecznictwa, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:

1. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem/wynajmowaniem nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości,

2. prowadzenie postępowań dotyczących wypłaty odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz gminy,

3. prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

4. wydawanie zawiadomień/zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego.

Pytania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisko należy kierować do Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 51-09-744.

Osoby zainteresowane, które spełniają wymagania niezbędne mogą składać CV

w Referacie Kadrowo-Płacowym pok. 30, przesłać pocztą na adres 05-091 Ząbki,

ul. Wojska Polskiego 10 lub e-mailem na adres geodezja@zabki.pl w terminie do

 14 lutego 2022 r.

 

Więcej informacji z Ząbek

Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach

Już 10 września 2022 r. Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ząbkach. Na [...]
0 komentarzy

Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę fontanny przy ul. Szpitalnej

5 sierpnia Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę z wykonawcą fontanny posadzkowej na skwerze przy ul. Szpitalnej w Ząbkach. Wykonawca ma 120 [...]
0 komentarzy

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomontażu” w Ząbkach

Znane są już wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomntażu” przy ul. Piłsudskiego 101. W załączeniu raport z przeprowadzonych konsultacji oraz [...]
0 komentarzy

Głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego już wkrótce

Już wkrótce mieszkańcy Ząbek w głosowaniu wybiorą zadania do budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 26 [...]
0 komentarzy

Zaproszenie na obchody 102.rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców Ząbek na obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, które odbędą się w dniu 13 sierpnia br. (sobota). [...]
0 komentarzy

Komunikat Biura Strefy Płatnego Parkowania w Ząbkach

Kontrolerzy SPP w Ząbkach, każdego dnia funkcjonowania strefy płatnego parkowania wykonują rzetelnie i uczciwie swoje obowiązki codziennej kontroli uiszczania opłat, na każdym wyznaczonym [...]
0 komentarzy

Ząbki – trwa budowa tężni solankowej w Parku Miejskim im. Szuberta

W Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach trwa budowa tężni solankowej, w ramach realizacji projektu pt. Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni [...]
0 komentarzy

Burmistrz Miasta Ząbki i Zastępca Burmistrza w odwiedzinach u harcerzy

3 sierpnia 2022 r. Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki oraz Arkadiusz Powierża zastępca burmistrza Miasta Ząbki odwiedzili obóz harcerski w Krynicy Morskiej. Komendantka [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Pracuj w UM Ząbki w Referacie Inwestycji

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: spełnienie wymagań określonych w [...]
0 komentarzy
Obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w najbliższy poniedziałek 1 sierpnia 2022r. o godzinie 16:50 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.