Praca w UM Ząbki

UM Ząbki poszukuje pracowników

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty na stanowisko podinspektor/inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo).

Wymagania niezbędne:

1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe ew. średnie w trakcie studiów,

3. biegła obsługa komputera, w tym umiejętność obsługi pakietów biurowych,

4. praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, geodezji i kartografii, prawa cywilnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

5. staż pracy min. 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia, administracja, prawo,

2. staż pracy min. 6 miesięcy w administracji lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

3. wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność

4. dobra organizacja pracy własnej, terminowe przekazywanie informacji współpracownikom, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, umiejętność sprawnego analizowania przepisów i orzecznictwa, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:

1. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem/wynajmowaniem nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości,

2. prowadzenie postępowań dotyczących wypłaty odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz gminy,

3. prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

4. wydawanie zawiadomień/zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego.

Pytania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisko należy kierować do Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 51-09-744.

Osoby zainteresowane, które spełniają wymagania niezbędne mogą składać CV

w Referacie Kadrowo-Płacowym pok. 30, przesłać pocztą na adres 05-091 Ząbki,

ul. Wojska Polskiego 10 lub e-mailem na adres geodezja@zabki.pl w terminie do

 14 lutego 2022 r.

 

Więcej informacji z Ząbek

PSZOK

Utrudnienia w ząbkowskim PSZOK-u

Z przyczyn technicznych w dniach 30 listopada (środa) oraz 1 grudnia (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ząbkach będzie nieczynny   [...]
0 komentarzy

Ząbki wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego

Miasto Ząbki zostało wyróżnione, zyskując I miejsce w kategorii Lider Powiatowy oraz III miejsce w kategorii Lider Miejski, Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienie [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy
odpady

Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Ząbki – konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Sześć nowych pomników przyrody pojawi się w Mieście Ząbki. Jeden z nich nadal nie posiada imienia. Ogłaszamy więc konkurs na imię dla dębu [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się 16 listopada 2022 roku o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie [...]
0 komentarzy
dzień flagi

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk zaprasza na wspólne obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Harmonogram uroczystości w Ząbkach 11.11.2022 r. (piątek): godz. 10.00 – [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

O ząbkowskich inwestycjach oraz wyzwaniach stojących przed samorządem z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Teresa Urbanowska. Więcej informacji z Ząbek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.