TagPraca w UM Ząbki

Jest praca w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko referent lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Biurze ds. Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-zaprasza-zainteresowanych-praca-w-urzedzie-miasta-zabki-do-zlozenia-oferty-14#cnt Więcej informacji z Ząbek [...]

Praca w Referacie Inwestycji

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko podinspektor lub inspektor w Referacie Inwestycji. Więcej informacji pod linkiem: https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-zaprasza-zainteresowanych-praca-w-urzedzie-miasta-zabki-do-zlozenia-oferty-12 Więcej informacji z Ząbek [...]

Praca w UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub główny specjalista w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju. Więcej informacji pod linkiem: https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-zaprasza-zainteresowanych-praca-w-urzedzie-miasta-zabki-do-zlozenia-oferty-7 [...]