Preferencyjne formy opodatkowania – jaką wybrać?

O preferencyjnym opodatkowaniu dochodów za 2018 roku rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Trwa okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym? Na co warto zwrócić uwagę naszym Czytelnikom?
– Z pewnością warto wspomnieć
o możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów. Obejmuje ono: wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, w tym również wdów i wdowców oraz sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
– To proszę po kolei wyjaśnić czytelnikom Życia Powiatu na Mazowszu na czym dokładnie polega każda z tych możliwości.
– Ze wspólnego opodatkowania dochodów mogą skorzystać małżonkowie mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce oraz co ważne, pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy 2018, oraz istniała między nimi przez cały rok małżeńska wspólność majątkowa.
– O co chodzi z tą wspólnością majątkową?
– Chodzi o to, że w 2018 roku nie mogło być między małżonkami majątkowej umowy małżeńskiej, czyli intercyzy. Gdyby małżonkowie zawarli w 2018 roku taką umowę albo istniała ona wcześniej, a w 2018 roku ją rozwiązali to wspólne rozliczenie dochodów za 2018 rok nie jest dla nich możliwe.
– Powiedział Pan również, że małżeństwo musiało trwać przez cały rok podatkowy.
– Tak, jeśli małżonkowie pobrali się w roku 2018 to z preferencyjnego opodatkowania dochodów nie mogą jeszcze skorzystać w rozliczeniu za rok 2018. Będą mogli to zrobić po raz pierwszy w roku 2020, w rozliczeniu za rok 2019.
– Wspomniał Pan również o możliwości wspólnego opodatkowania dochodów małżonków w przypadku wdów i wdowców. Proszę
o rozwinięcie tematu.
– Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi w roku podatkowym istniała wspólność majątkowa, może być złożony również przez wdowca lub wdowę, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
– A co z osobami samotnie wychowującymi dziecko?
– Jako osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć się rodzic lub opiekun prawny, mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w separacji, albo osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale jej małżonek odbywa karę pozbawienia wolności, albo jest pozbawiony praw rodzicielskich. Warto dodać, że chodzi o sądowo usankcjonowaną separację.
– A kiedy przysługuje taka możliwość?
– Jeżeli rodzić albo opiekun prawny samotnie wychowuje dzieci małoletnie, albo bez względu na wiek dziecka, jeżeli otrzymywało ono zasiłek pielęgnacyjny, albo rentę socjalną, albo do ukończenia przez dziecko
25 roku życia, jeżeli dziecko uczyło się. Dodatkowo ważne jest to, aby dzieci w roku podatkowym, nie uzyskiwały dochodów opodatkowanych według skali ani z kapitałów pieniężnych.
– Czy to jedyne ograniczenia?
– Jeżeli choćby jedno z małżonków albo osoba samotnie wychowująca dzieci, lub jej dziecko opodatkowani są podatkiem liniowym, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to skorzystanie z preferencji jest niemożliwe. Przy czym dopuszczalne jest opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu prywatnego.
– A jaka właściwie jest korzyść ze wspólnego opodatkowanie małżonków albo z opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
– Jeżeli dochody jednego z małżonków przekraczają pierwszy próg podatkowy, a dochody drugiego małżonka nie, to stawka podatku 18% będzie miała zastosowanie do dochodu
w podwójnej wysokości progu podatkowego. Prosty rachunek: zamiast 32% stawka podatku wyniesie 18% dla kwoty, która u jednego z małżonków byłaby już nadwyżką opodatkowaną stawką 32%. Analogicznie
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. Dodatkową korzyścią dla większości podatników będzie możliwość zmniejszenia podatku o kwotę wolną, jeżeli drugi małżonek w ogóle nie uzyskał dochodów.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.