Przekaż 1% podatku dla naszych OSP

Przekaż 1% podatku dla naszych OSP

1% to niewiele, a może pomóc uratować czyjeś życie. Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, każdego dnia niosą pomoc uczestnikom wypadków drogowych, gaszą pożary, wspierają Zespoły Ratownictwa Medycznego, zabezpieczają imprezy masowe i współpracują z Państwową Strażą Pożarną. W minionym roku spędzili na akcjach ponad 4300 godzin. O tym ilu ich jest i jak działają z Pawłem Bednarczykiem prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Ile jednostek OSP działa na terenie naszego powiatu?

– Oddział Powiatowy ZOSP RP w Wołominie liczy 49 jednostek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, z których 47 wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych. Zrzeszają one łącznie 2014 druhów, w tym czynnych 1831, 254 kobiet, 130 członków honorowych oraz 53 wspierających. Do KSRG należą 22 jednostki. W czasie trwania ostatniej kadencji do KSRG włączono 5 jednostek: OSP Zawady, OSP Myszadła, OSP Poświętne, OSP Lasków i OSP Jasienica. Z tego miejsca serdecznie im gratuluję, bo wiem, jak wiele starań poprzedziło to wydarzenie oraz jak ważny jest to krok dla jednostek.   W  szeregach działają 32 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 298 członków, w tym 96 dziewcząt. Zachęcamy młodzież do wstępowania w szeregi. Jest to idealna opcja, nie tylko dla osób, które marzą o tym, by zostać strażakiem, ale także takich, które chcą rozwijać sprawność fizyczną, podnosić wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej czy podejmować i realizować wiele pożytecznych zadań.

– W ilu akcjach uczestniczyli strażacy ochotnicy w minionym roku?

– W 2021 roku nasi druhowie wyjeżdżali do różnych zdarzeń łącznie 3155 razy, w tym 1118 razy do pożarów, 2037 wyjazdów zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie za 2021r. przez KP PSP w Wołominie zostało zakwalifikowane do kategorii inne wyjazdy bez rozdzielenia na wyjazdy do wypadków oraz innych zdarzeń. Łącznie na akacjach strażacy spędzili 259405 minut, co przekłada się na ponad 4300 godzin.

– Jak Pan ocenia stan wyposażenia i wyszkolenia naszych jednostek?

– W trakcie minionej kadencji Zarządu, kontynuowana była wymiana taboru samochodowego. Jednostki OSP zostały wyposażone w 19 nowych samochodów, 2 ciężkie, 14 średnich i 3 lekkie. Obok zakupu nowych samochodów, pozyskiwano także inne samochody, które po generalnych remontach, czy też karosacji w znacznym stopniu podniosły stan gotowości bojowej powiatu. Obecnie jednostki dysponują 112 wozami, z czego 12 ciężkimi, 55 średnimi, 20 lekkimi i 25 specjalnymi, jednak samochody bojowe to nie wszystko. Do akcji ratowniczych potrzebny jest także sprzęt pożarniczy i umundurowanie osobiste strażaków. W tym zakresie też zrobiono bardzo dużo. Zakupiono wiele zestawów HOLMATRO, dużą ilość pomp, agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych, pił do betonu i stali, pilarek do drewna oraz radiostacji. Niektóre jednostki zakupiły także łodzie ratownicze z wyposażeniem, sprzęt do ratownictwa wodnego czy wreszcie sanie lodowe.

W zakresie umundurowania bojowego zakupiono ubrania UPS, hełmy, obuwie specjalne, kominiarki, rękawice, ubrania koszarowe i kombinezony do zwalczania owadów błonkoskrzydłych. Mówię o tych zakupach dlatego, że zarówno sprzęt ratowniczy, jak i ubrania ochronne są towarami niezbędnymi do naszego działania a co najważniejsze towarami bardzo drogimi i niestety z uwagi na bardzo dużą ilość akcji trzeba je co jakiś czas wymieniać. Jednostki systematycznie podnoszą swoje umiejętności, dzięki czemu poszerza się lista jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować za wsparcie, często kilkusettysięczne na jednostkę Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Kamińskiemu z dotacji budżetowych, Ministrowi Sprawiedliwości Panu Zbigniewowi Ziobrze z Funduszu Sprawiedliwości, Ministrowi Klimatu i Środowiska Pani Annie Moskwa za wsparcie dotacyjne i pożyczkowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serdecznie dziękuję także Samorządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Panem Adamem Struzikem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego za wprowadzone wiele lat temu programy wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacje te wsparły zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakup środków ochrony osobistej oraz remonty i budowę strażnic oraz za przeznaczenie Funduszy Unijnych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych, a także na profesjonalny sprzęt dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo-ratowniczych i realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Wyrazy podziękowania kieruję też do Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka oraz Radnych Powiatu Wołomińskiego za historyczną decyzję wsparcia dotacjami w wysokości od 4,5 do 5 tysięcy złotych jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania oraz wsparcie finansowe ze środków powiatu organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Powiatowych Zawodów Sikawek Ręcznych. Dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom oraz radnym z terenu powiatu, którzy często są członkami naszego Związku, za wsparcie OSP w bieżącej działalności jednostek, wszelką pomoc finansową i merytoryczną w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu i umundurowania, dbanie o strażaków podczas wielogodzinnych, a czasem kilkudniowych, akcji ratowniczo-gaśniczych, oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Drewnica Panu Arturowi Delegaczowi za współpracę w organizacji ćwiczeń na obszarach leśnych oraz wsparcie finansowe ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych. Nie sposób w tym miejscu zapomnieć  także o pozostałych sponsorach, którzy chcą często pozostać anonimowymi, a regularnie od wielu lat wspierają nasze jednostki.

Przy dużej pomocy Komendy Powiatowej PSP w Wołominie, która realizuje porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSP w Warszawie i Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie kontynuujemy szkolenia strażaków ochotników w różnych stopniach wiedzy pożarniczej. Odpowiedzialność strażaków za ratowanie ludzi i ich mienia została potraktowana w sposób należyty, o czym świadczy liczba uczestników, którzy ukończyli te kursy. W ostatnich latach łącznie przeszkolono 691 druhen  i druhów na 28 kursach w następujących kategoriach: kurs podstawowy strażaków ochotników, szkolenie dowódców, szkolenie kierowców-konserwatorów oraz kurs z ratownictwa technicznego.

Reasumując, w mojej ocenie jednostki OSP z terenu Powiatu Wołomińskiego  w znacznej większości posiadają niezbędne wyposażenie, a jego braki są na bieżąco uzupełniane. W dużej mierze liczby mówią same za siebie. W rozmów ze strażakami wynika, że oni także są zadowoleni z warunków, w których pełnią swoją odpowiedzialną służbę, a przez wiele lat działalności wszyscy przekonaliśmy się, że wiele spraw prędzej czy później da się załatwić dzięki dobrej współpracy i wzajemnemu zrozumieniu. Dla mnie najważniejsze jest,  że zarówno w Zarządzie Powiatowy ZOSP RP w Wołominie, jak i strażakach wciąż są chęci i zapał do rozwoju oraz działalności tak jak kilka lat temu. Wierzę, że jest to gwarantem przyszłych sukcesów.

– Plany na rok 2022, to?

– Nadal chcemy robić wiele w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców Powiatu oraz  w zakresie rozwoju naszej organizacji, a przez to całego Związku. Myślimy także, że poprzez naszą działalność jesteśmy dobrymi kontynuatorami tradycji strażackich, historii i poczynań w zakresie wszelkiego typu działań dla dobra mieszkańców. Dzięki współpracy, zaangażowaniu oraz ciężkiej pracy i odpowiedzialnej służbie możemy prężnie się rozwijać  i być widocznymi w społeczeństwie. Bardzo się cieszę, że w ostatnich latach strażacy stali się nieodzownym elementem życia społeczności. Są oni widoczni podczas wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, a także imprez plenerowych. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie bez nich życia i mogą czuć się bezpieczniej wiedząc, że ich bezpieczeństwa strzeże blisko 2 tys. aktywnych strażaków z naszego terenu, którzy zawsze są tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

– W jaki sposób można przekazać 1% podatku na rzecz poszczególnych OSP?

Związek Główny ZOSP RP prowadzi akcję „1 podatku dla Związku OSP RP”, dzięki której  w łatwy sposób można przekazać środki dla jednostki. Wystarczy, że podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym wskaże KRS NR 0000116212 (pole 136), a w informacjach uzupełniających i rubryce „cel szczegółowy 1%” (pole 138) wskazaną jednostkę OSP. W tym celu należy podać skróconą nazwę OSP oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym. 

– Czy można także w inny sposób mieszkańcy mogą wspomóc OSP?

– Zachęcamy mieszkańców sołectw, w których funkcjonuje fundusz sołecki, aby nie zapominali o działających na ich terenie jednostkach OSP. Środki przekazane na ich działalność mogą posłużyć na doposażenie jednostki, remont strażnicy, czy np. tak jak miało to miejsce  w 2021 roku w Jasienicy, jako wkład własny do zakupu nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Wizytując strażnice z różnych okazji, czy to bezpośrednich zaproszeń, czy po prostu przejeżdżając koło nich trzeba stwierdzić, że są one coraz piękniejsze- nowe elewacje wykonane po uprzednim dociepleniu, nowe dachy, nowe drzwi garażowe, nowe okna i drzwi, kostka przed budynkami, wymienione ogrodzenia placów, itp. Jest to duża zasługa druhów z poszczególnych OSP, którzy bardzo dobrze współpracują z samorządowcami oraz właśnie mieszkańców, którzy widzą, jak wiele działań podejmują strażacy- ochotnicy i wspierają ich chociażby dobrym słowem czy podziękowaniem, dodając im tym samym energii do działania i dalszych starań.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło 26 czerwca 2022 roku około godziny 03.40 w miejscowości Dręszew na ul. Nadbużańskiej 10 w [...]
0 komentarzy
XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Punktualnie o godz. 10:00, w upalne sobotnie przedpołudnie, 25 czerwca 2022 r. na terenie placu za radzymińską Kolegiatą w szranki stanęło kilkanaście drużyn [...]
0 komentarzy
Komunikacja miejska w wakacje

Komunikacja miejska w wakacje

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, zmiany obowiązują do końca sierpnia Autobusy wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii: 104, 105, 106, 109, 110, 117, 119, 120, [...]
0 komentarzy

Strażacka kronika zdarzeń 20-26 czerwiec

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w miniony piątek w godzinach nocnych na trasie S8, natomiast dzień później na ulicy Skorupki w Ząbkach, przy [...]
0 komentarzy

W Ząbkach autobus wbił się w naczepę, 1 osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło 27 czerwca, około godziny 15. w Ząbkach w Alei Piłsudskiego (droga krajowa 631) na wysokości ulicy Szwoleżerów. Autobus miejski [...]
0 komentarzy

Utonięcie na Gliniankach i tragiczny bilans weekendu w okolicach Warszawy

W sobotę na kąpielisku Glinianki w Zielonce utonął około 40- letni mężczyzna. Akcja reanimacyjna nie dała efektów. To pierwsza tego lata ofiara wody [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 27 do 30 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Wakacyjny rozkład jazdy autobusów linii L

Wakacyjny rozkład jazdy autobusów linii L

Od poniedziałku 27 czerwca wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy autobusów miejskich linii L. Zmiany podyktowane są mniejszym wykorzystaniem komunikacji publicznej w okresie [...]
0 komentarzy

Mieszkanka naszego powiatu potrzebuje krwi!

Ewelina Marcinkiewicz z Dobczyna – pilnie potrzebuje krwi! Pomóc możemy oddając krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Warszawie z zaznaczeniem, że to dla [...]
0 komentarzy
Nie żyje Tadeusz Gołębiewski właściciel TAGO i pięciu największych hoteli w Polsce

Nie żyje Tadeusz Gołębiewski właściciel TAGO i pięciu największych hoteli w Polsce

Tę smutną informację podają dziś serwisy krajowe. Tadeusz Gołębiewski – legenda polskiego biznesu. Człowiek wywodzący się z Wołomina, gdzie rozpoczął swoją biznesową drogę, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.