Razem dla Nowych Ręczaj

Wydaje się, że jeszcze do niedawna uśpiona Gmina Poświętne, wreszcie zaczyna się budzić do aktywności społecznej. Coraz częściej do redakcji ?Życia? docierają informacje o oddolnych inicjatywach i działaniach mających na celu poprawę życia lokalnej społeczności. To ogromnie cieszy. 

Jednym z takich wspólnych działań były warsztaty ceramiczne zorganizowane podczas wakacji w OSP w Ręczajach Nowych, które prowadziła Wanda Wolf z Pracowni Ceramiki Artystycznej Gliniany Blues?. Uczestnicy warsztatów w podziękowaniu za udostępnienie sali w remizie OSP podarowali Pawłowi Śliwie, prezesowi OSP, własnoręcznie wykonany zegar ceramiczny. Warto w tym miejscu podkreślić, że zajęcia odbywały się w nowo wyremontowanej (w tym roku) strażnicy.

Od jakiegoś czasu trwają również wspólne działania mieszkańców Nowych Ręczaj ze strażakami, które mają na celu zabezpieczenie wioski przed zalewaniem w przypadku obfitych deszczy. Kilka tygodni temu wszyscy razem wycinali drzewa wzdłuż rowu gminnego po czym przystąpili do jego udrożnienia. Wycięto również drzewa przy drodze powiatowej, które od lat utrudniały mieszkańcom wyjazd z posesji. Kilka dni temu mieszkańcy rozpoczęli prace nad udrażnianiem kolejnych rowów gminnych. – Podobno nie można na ten cel przeznaczyć funduszu sołeckiego ? tak przynajmniej poinformował nas wójt. Robimy więc to we własnym zakresie ? mówi radny gminny Jarosław Kielczyk, mieszkaniec Nowych Ręczaj. – Za pomoc w naszych działaniach chciałbym podziękować firmie ?Czystość? panu Jerzemu Szpańskiemu, za profesjonalne wykonanie tego zadania oraz Dariuszowi Szczęsnemu operatorowi koparki i oczywiście naszym strażakom, bez których wiele robót byłoby niemożliwych do wykonania. TUR