Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Kobyłka

1 czerwca 2023 roku zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji https://nabor.pcss.pl/kobylka poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka.

Moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata zostanie uruchomiony od godz. 8.00

UWAGA! Jeżeli rodzic kandydata nie będzie miał możliwości skorzystania z systemu informatycznego, składa wniosek w formie papierowej do wybranego przedszkola (max. łącznie do 3 przedszkoli publicznych, określając kolejność wyboru  – art. 156 ustawy.)

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:

  • Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49;
  • Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce przy ul. Natolińskiej 11;
  • Publicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych w Kobyłce przy ul. Zagłoby 5.

I. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

  • od 1 do 7 czerwca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 21 do 26 czerwca 2023 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druki potwierdzenia woli przyjęcia dostępne są w plikach do pobrania (w aplikacji);

UWAGA! Brak potwierdzenia woli w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

  •  28 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wnioski wypełniane elektronicznie należy wydrukować, podpisać i wraz ze stosownymi oświadczeniami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie do 7 czerwca 2023 r. do godz. 16.00.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Debata społeczna w Kobyłce

Debata społeczna w Kobyłce

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie zaprasza mieszkańców miasta Kobyłka w dniu 29 września 2023 r. o godz. 17:00 na debatę społeczną. Podczas debaty [...]
0 komentarzy
Marki - rosną szanse na przebudowę drogi 631

Marki – rosną szanse na przebudowę drogi 631

Samorząd województwa mazowieckiego zabezpieczył 170 mln zł na inwestycję. W Wołominie odbywa się Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. [...]
0 komentarzy
Wpadł w ręce policjantów, gdy próbował ukraść koła

Wpadł w ręce policjantów, gdy próbował ukraść koła

Kilka minut przed godziną czwartą policyjna załoga Ogniwa Wywiadowczo- Patrolowego wołomińskiej komendy interweniowała przy ulicy Jesionowej w Kobyłce, gdzie miało dojść do kradzieży [...]
0 komentarzy

Festiwal Komedii Polskiej im. Jerzego Turka w Kobyłce

Nadszedł ten moment, gdy zapowiadamy i zapraszamy Państwa na Festiwal Komedii Polskiej im. Jerzego Turka w Kobyłce. Głosowaliście na ten projekt w ubiegłorocznej [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 19 września 2023 r.

Kobyłka – Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 19 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.