Rola sztabu kryzysowego w sytuacji zagrożenia

murawski

Tegoroczna zima straszy nas anomaliami pogodowymi. Orkan Friederike nie wywołał na szczęście poważnych szkód w naszym regionie, ale nie wiadomo czym jeszcze zaskoczy nas pogoda.  Wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie kiedy sytuację można określić mianem „sytuacji kryzysowej” i jakie obowiązki mają sztaby kryzysowe i zespoły zarządzania kryzysowego. Na pytania mieszkańców Ząbek odpowiada wiceburmistrz Artur Murawski.

– Jakie są zadania sztabu kryzysowego na poziomie gminy?
– Struktura zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej została określona w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Także ona określa zadania, które polegają na: na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu  w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Jeszcze dwa słowa na temat nazewnictwa, gdyż  w Ząbkach nie funkcjonuje coś, co by się nazywało Sztab Kryzysowy, istnieje natomiast powołany zarządzeniem burmistrza Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwoływany wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych. Powiem tylko, że do tej pory taka sytuacja na terenie naszego miasta nie miała jeszcze miejsca.

– Z jakimi służbami, organizacjami i instytucjami współpracujecie?
– Nie wspomniałem, że zarządzanie kryzysowe jest bardzo ważnym elementem działalności organów administracji publicznej w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa państwa. System działa na wszystkich poziomach administracji, czyli można powiedzieć, że nasze miasto współpracuje w wszystkimi służbami ratowniczymi, chociaż w gestii burmistrza leży tylko bezpośredni nadzór nad Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Strażą Miejską.

– Na okoliczność jakich zagrożeń są przygotowane plany reagowania kryzysowego w gminie Ząbki?
– Plan Reagowania Kryzysowego dla miasta jest tylko jeden, ale jak Pani słusznie zauważyła przewiduje rożne scenariusze zdarzeń, najczęściej z kategorii zdarzeń naturalnych tj. pożary, pożary przestrzenne lasów, nawałnice, powodzie, lokalne podtopienia, ale także katastrofy przemysłowe i komunikacyjne, czy też ataki terrorystyczne.

– Jakimi siłami i środkami dysponuje ząbkowski Zespół Zarządzania Kryzysowego?
– Nasze miasto działa w ramach systemu. Zgodnie z jego założeniami wszystkie zgłoszenia z telefonów alarmowych trafiają do Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego, które powiadamia o zdarzeniu przedstawiciela miasta i na podstawie wstępnej analizy deleguje do usuwania skutków kryzysu siły i środki adekwatne do zagrożenia, które wystąpiło.

– Jak szybko jest w stanie zadziałać Zespół Zarządzania Kryzysowego w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia?
– Powiem krótko – bardzo szybko. Ten system po prostu musi działać, bo bezpieczeństwo mieszkańców dla każdego jest sprawą bezwzględnie priorytetową. Trzon Zespołu stanowią osoby na co dzień zaangażowane w sprawy bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Szefem Zespołu jest burmistrz, jego zastępcami komendant Komisariatu Policji oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, a członkami chociażby komendant Straży Miejskiej, czy też inspektor ds. reagowania kryzysowego. Kontakty między tymi osobami utrzymywane są na bieżąco, a w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia, spotykają się one w ciągu paru minut na miejscu jej wystąpienia. Można powiedzieć, że „posiedzenia” Zespołu mają charakter roboczy.

– Jak wygląda system monitorowania zagrożeń?
– W przypadku zagrożeń naturalnych źródłem informacji są komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, inne monitowane są przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, a informacje przekazywane są także w formie komunikatów.

– Czy aktualna sytuacja pogodowa – śnieg, deszcze, zamiecie, wichury – powoduje podjęcie działań przez sztab kryzysowy?
– Faza działania następuje dopiero po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia. Jego celem jest uruchomienie działań prewencyjnych zapobiegających lub minimalizujących możliwość zniszczeń, a po ich wystąpieniu, podjęcie akcji ratowniczej celem dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia wtórnych szkód i strat. Zalanie piwnicy, silne opady śniegu czy deszczu to nie jest sytuacja kryzysowa.

– Jakie doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym mają członkowie sztabu ?
– Miejski Zespołu Reagowania Kryzysowego składa się z wytypowanych przedstawicieli Urzędu Miasta oraz przedstawicieli służb i straży.  Członkowie zespołu w swojej codziennej pracy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a stres związany z działaniem w warunkach kryzysu nie ma wpływu na realizowanie zadań określonych procedurami.

– Czy może Pan podać przykładowe akcje, w które sztab był zaangażowany
– Jak wspomniałem na wstępie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, powoływany jest do życia wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych, a do tej  pory taka sytuacja na terenie naszego miasta nie miała jeszcze miejsca i mam nadzieję, że tak pozostanie.

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.