Rozpoczyna się składanie wniosków Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki

UM Ząbki zaprasza do składania propozycji projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki, którego realizacja jest planowana w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego

Poniżej skrót informacji dotyczących składania propozycji projektów:

Kto może zgłosić propozycję projektu?

Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Ząbki.

Projekt może zostać zgłoszony przez nie więcej niż 3 mieszkańców.
Do kontaktu należy wskazać jedną pełnoletnią osobę.Jeżeli propozycję zgłasza niepełnoletni mieszkaniec, musi być ona poparta zgodą rodzica/opiekuna. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie wyrażone podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Ząbki, nie licząc autorów.

Jak należy zgłosić projekt?

1. Logując się na specjalnie do tego celu przygotowanej platformę (POBO):
https://zabki.budzet-obywatelski.org/ Tu program poprowadzi krok po kroku.

lub

2. Przynosząc projekt lub przysyłając do Urzędu Miasta Ząbki do dnia 31 marca 2021 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia projektu do urzędu.

WAŻNE: Projekt musi zawierać dane, o których mowa w §12 ww uchwały.Aby ułatwić sobie złożenie projektu można skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia projektu, który zawiera niezbędne do zgłoszenia projektu elementy .

Ile projektów można zgłosić?

1. Mieszkaniec miasta Ząbki może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Jakie projekty można zgłosić?

1. Dotyczące budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury miejskiej ( z puli infrastrukturalnej).

2. Dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym ( z puli społecznej).

Wysokość środków na realizację projektów

Wysokość środków na realizację projektów z budżetu obywatelskiego będzie stanowić 0,8% dochodów Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co będzie wynikało z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł., z czego na pulę infrastrukturalną będzie przeznaczone 70% a na pulę społeczną 30 %.

Termin zgłaszania

Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 1 do 31 marca 2021 r.

Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia projektu

Do każdego zgłoszenia projektu należy dołączyć obowiązkowo listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców Ząbek.

Pytania można przesyłać na:
budżetobywatelski@zabki.pl

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

projektowanie ulic

Ząbki – wyników konkursów dla organizacji pozarządowych

UM Ząbki zaprasza  do zapoznania się z rozstrzygnięciami trzech konkursów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

25 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się LXXIV sesja Rady Miasta. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na Batorego i przy SP5

Ząbki – prace na ul. ks. Skorupki przyspieszają

Wykonawca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. ks. Skorupki w Ząbkach) firma SKANSKA S.A. pismem nr 111/2023/DWL457/8389 z dnia 20.01.2023 r. poinformowała, że [...]
0 komentarzy
Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Krwiobus, tradycyjnie będzie czekał na honorowych krwiodawców przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach, ul. Słowackiego 23, w godzinach 9:00-14:00.  Warto przypomnieć, że w [...]
0 komentarzy
Marki: Rekrutacja do przedszkoli

Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od [...]
0 komentarzy
Ząbki - darmowe porady prawne

Ząbki – darmowe porady prawne

Starostwo w Wołominie uruchomiło Punkt Poradnictwa Obywatelskiego w Ząbkach w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościelnej 2. W celu umówienia porady z [...]
0 komentarzy
Ząbki - bezpłatny trening w wyciskaniu sztangi

Ząbki – bezpłatny trening w wyciskaniu sztangi

Wszystkie osoby zainteresowane wyciskaniem sztangi leżąc mogą wziąć udział w szkoleniu, które  odbędzie się dnia 11.02.2023r. o godzinie 11:00 w Miejskim Ośrodku Sportu [...]
0 komentarzy

Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki

29 stycznia 2023 roku w Ząbkach w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Batorego 37 na hali sportowej odbędzie się pod patronatem Burmistrza [...]
0 komentarzy
Ząbki: Skwer z fontanną po wstępnym odbiorze technicznym

Ząbki: Skwer z fontanną po wstępnym odbiorze technicznym

17 stycznia 2023 r. przeprowadzono wstępny odbiór techniczny fontanny posadzkowej na skwerze przy ul. Szpitalnej w Ząbkach. Uruchomienie fontanny nastąpi wiosną 2023 r. Fontanna [...]
0 komentarzy

Ferie zimowe w ząbkowskiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach serdecznie zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat do wspólnych zabaw podczas akcji „Ferie w Bibliotece”. Zapisy na zajęcia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.