Sesja naukowa ku czci patrona

W dniach 20.01-28.01.2011 r. w I LO im. Wacława Nałkowskiego odbyły się dni patrona szkoły zorganizowane z okazji 100 rocznicy śmierci wybitnego geografa i działacza społecznego.

W dniach 20.01-28.01.2011, I Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Sasina w Wołominie obchodziło hucznie 100 rocznicę śmierci swojego patrona, Wacława Nałkowskiego. W związku z tym zaplanowano całotygodniowy program obchodów dla młodzieży: dni kultury krajów, w których przebywał Nałkowski, turniej wiedzy o geografie, spotkanie z geofizykami z PAN- warsztaty pt. „Dlaczego Ziemia się trzęsie” i pogadanka na temat kultur dalekiego Wschodu z Radosławem Pyfflem – dziennikarzem, publicystą. Ukoronowaniem obchodów dni patrona szkoły, była piątkowa sesja naukowa (28.01.), w której programie przewidziany był wykład prof. dr hab. Floriana Plita, prodziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, wykład mgr Marzeny Kubacz, dyrektor Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad łąkami”, oraz odczyt mgr Anny Laskowskiej, nauczycielki języka polskiego w I LO im W. Nałkowskiego, zatytułowany ?Środowisko głosu i Wacław Nałkowski?.

– Cieszę się ogromnie, że mogliśmy na tej sali zgromadzić samych przyjaciół i osoby zainteresowane historią Wołomina, historią geografii, i ogólnie nauką – mówi dyrektor liceum, Krzysztof Milczarek. Sesja ta, miała być jedną z dwóch zaplanowanych sesji naukowych: następna planowana jest na czas trwania Dni Wołomina. Tego dnia w sali konferencyjnej I LO poza zainteresowaną młodzieżą, pojawiły się delegacje z naszych szkół wołomińskich. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicielki Rady Miasta Joanny Pełszyk, wicestarosty Rafała Pazio, oraz burmistrza miasta, Ryszarda Madziara, który po krótkim przemówieniu wręczył dyrektorowi liceum małą pamiątkę związaną z całą uroczystością. Warto również wspomnieć, że 100 rocznica śmierci Wacława Nałkowskiego, to nie jedyna ?wielka? data dla I LO- zaledwie kilka dni później, 7 lutego, liceum obchodziło 41 rocznicę nadania imienia szkole. Paulina Grzegolec