Silny front atmosferyczny na Mazowszu – działania służb wojewódzkich

Silny front atmosferyczny na Mazowszu - działania służb wojewódzkich

Od kilku godzin intensywne działania związane z usuwaniem skutków silnego wiatru na obszarze całego województwa prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wraz z Zastępcą Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arturem Gonerą udali się do jednego z miejsc dotkniętego skutkami przejścia silnego frontu atmosferycznego – w Pilaszkowie (w gminie Ożarów Mazowiecki.) Wojewoda Mazowiecki deklaruje wsparcie w niesieniu skutecznej i niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym, w wyniku zjawisk atmosferycznych. Dotychczas PSP odnotowała ponad 1300 zgłoszeń w całym województwie. Całodobowo sytuację monitoruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

? Od wczoraj w całej Polsce, w tym również na Mazowszu wciąż wieje bardzo silny wiatr. Wszystkie służby wojewódzkie, przede wszystkim straż pożarna, ale też policja, działają w pełnej mobilizacji i stają na wysokości zadania. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w stałym kontakcie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Osobom poszkodowanym udzielone zostaną świadczenia niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, m.in. w formie natychmiastowej doraźnej zapomogi w wysokości do 6 tysięcy zł. Z prognoz wynika, że te niezwykle trudne warunki atmosferyczne mogą utrzymywać się przez kolejne dwa dni. Apeluję do mieszkańców, aby w miarę możliwości pozostali w domu, a także uprzątnięcie wszystkich przedmiotów z podwórka czy balkonu, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla mienia i życia ludzi ? powiedział Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł.

Od wczoraj przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, któremu towarzyszyły intensywne opady deszczu i silnie wiejący wiatr. Strażacy od godzin nocnych usuwają skutki wichur. Jak podaje Państwowa Straż Pożarna w województwie mazowieckim straż odebrała ponad 1300 zgłoszeń związanych z załamaniem pogody. Najwięcej w powiecie otwockim, Warszawie, pow. pruszkowskim, grodziskim, sochaczewskim i płockim. Doszło do licznych uszkodzeń dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na terenie województwa mazowieckiego odnotowano ponad 270 zgłoszeń związanych z uszkodzonymi dachami. Ponad 53 169 odbiorców pozbawionych zostało prądu.

W wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, na terenach, w których rozpoznano zniszczenia, służby Wojewody zbierają informacje, w zakresie pomocy dla osób poszkodowanych. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest w kontakcie
z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzkie uruchomił specjalny formularz dla samorządów, poprzez który mogą w szybki sposób zgłosić straty powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Informacje o pomocy dla osób poszkodowanych ? rodzaje zasiłków:

  • zasiłek celowy do 6 tys. zł na tzw. Pomoc ?doraźną? dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;
  • zasiłek celowy do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi;
  • zasiłek celowy do 100 tys. zł na remont budynków gospodarczych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi.

Na obszarze całej Polski obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Dla całego kraju ogłoszony został też alert RCB.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Więcej informacji z Mazowsza

8 października. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Twierdzy Modlin

8 października. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Twierdzy Modlin

Peleton LOTTO Poland Bike Marathon wraca do legendarnej Twierdzy Modlin. W niedzielę 8 października 2023 cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowany przez [...]
0 komentarzy
Na Mazowszu 200 mln złotych z programu Dobry Start

Na Mazowszu 200 mln złotych z programu Dobry Start

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 1,3 mld złotych na świadczenia z programu „Dobry start”, z czego prawie 200 mln zł trafiło na Mazowsze. [...]
0 komentarzy

OSTATNI WARSZAWSKI RUNMAGEDDON W SEZONIE 2023 ZA NAMI!

W miniony weekend Twierdza Modlin ponownie zamieniła się w miejsce zmagań Runmageddończyków. To już dziesiąta edycja największego biegu z przeszkodami w Polsce, w [...]
0 komentarzy
Sejmik Mazowsza rozda stypendia studentom kierunków medycznych!

Sejmik Mazowsza rozda stypendia studentom kierunków medycznych!

To już ostatnie dni na składanie wniosków o stypendium dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego na najbliższy rok akademicki. Przez 9 miesięcy przyszli medycy będą [...]
0 komentarzy
„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

Wojewoda Mazowiecki zaprasza mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z całego Mazowsza do udziału w konkursie pt. „CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA”. Celem jest [...]
0 komentarzy
Przyszłość lotniska w Modlinie

Przyszłość lotniska w Modlinie

Modlin potrzebuje inwestycji, aby móc się rozwijać na miarę swoich możliwości i potrzeb pasażerów. Zwiększenie przepustowości terminala, modernizacja kolejnego odcinka drogi kołowania i [...]
0 komentarzy
Nowoczesne technologie w marszałkowskich szpitalach

Nowoczesne technologie w marszałkowskich szpitalach

Elektroniczny obieg dokumentacji, podpis biometryczny, chatbot czy platforma e‑zdrowie – to tylko niektóre elementy projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” realizowanego w placówkach medycznych [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o zrealizowanym rekordowym zamówieniu 61 najnowocześniejszych pociągów Kolei Mazowieckich, zakończonej [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 3 do 13 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy

Do 2024 roku możesz skorzystać z darmowej pomocy

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego Od września 2022 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego finansuje [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.