Spór w Ossowie nie ustaje

Mieszkańcy Ossowa nie odpuszczają. Kolejne spotkanie ze starostą Piotrem Uścińskim do którego doszło w miniony piątek (23 sierpnia) przebiegało w burzliwej atmosferze. Nadal brak jest widoków na konsensus. Mieszkańcy żądają od zarządcy drogi jakim jest starosta, ograniczenia ruchu ulicą Matarewicza i Hallera, starosta twierdzi, że nie może wydać takiego zakazu. Spór trwa nadal…

Czym zakończy się konflikt pomiędzy starostą wołomińskim a mieszkańcami Ossowa i Turowa trudno przewidzieć. Domagających się zmniejszenia natężenia ruchu ? głównie samochodów ciężarowych (na ulicy Matarewicza w Ossowie i ulicy Hallera w Turowie) mieszkańców, chyba nic już nie jest w stanie powstrzymać od trwania przy swoich żądaniach ? chyba, że będzie to obietnica przystąpienia do rzeczowej analizy sytuacji. Takie wnioski nasuwają się po piątkowym spotkaniu.

Padające ze strony starostwa deklaracje wydawania specjalnych przepustek jak też wprowadzenie ograniczenia prędkości na tej drodze nikogo nie zadowoliły. – Nam chodzi o zmniejszenie ilości pojazdów, które codziennie tą drogą jeżdżą ? z uporem artykułował żądania protestujących Piotr Wyszyński, mieszkaniec Ossowa.

Konflikt trwa. Po spotkaniu ze starostą mieszkańcy długo debatowali we własnym gronie. W imieniu protestujących działania prowadzi powołany w ubiegłym tygodniu Społeczny Komitet Protestacyjny, na którego szefową została wybrana mieszkanka Ossowa Anna Dąbrowska. Na spotkaniu mieszkańcy ustalili, że protest, czyli blokada drogi, zostaje czasowo wstrzymany. Zostały natomiast wystosowane pisma z formalnymi żądaniami skierowane do władz samorządowych. Otrzymali je: Paweł Solis, przewodniczący Rady Powiatu (Wspólnota Samorządowa), Piotr Uściński, starosta wołomiński (PiS) oraz Marcin Dutkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie (Wspólnota Samorządowa) oraz Ryszard Madziar, Burmistrz Wołomina (PiS).

W piśmie tym mieszkańcy domagają się natychmiastowego spotkania z władzami starostwa i Gminy Wołomin, celem podjęcia rozmów mających znalezienie rozwiązania uciążliwych dla nich problemów. Swoje żądania przedstawili podczas wtorkowego posiedzenia Rady Powiatu Wołomińskiego. Z podobną prezentacją wybierają się na posiedzenie Rady Miasta i Gminy Wołomin. Żądają: całkowitego zakazu ruchu w Turowie i Ossowie samochodów o nośności powyżej 3,5 tony. Podjęcia działań związanych z funkcjonowaniem powołanego Parku Kulturowego w Ossowie gdyż obecny stan powoduje brak możliwości dysponowania przez nich własnością. Zwołania w trybie ustawowym zebrania wiejskiego, podczas którego między innymi mieszkańcy Ossowa będą chcieli odwołania obecnej Sołtys Grażyny Więch, która ich zdaniem nie działa w interesie sołectwa. W rozmowach kuluarowych mieszkańcy podkreślają, że powołanie Komitetu i próba podjęcia dialogu z władzą samorządową to ostatnia szansa na rozwiązanie problemów w drodze rozmów. Jeśli zakończy się ona fiaskiem nie widzą innej możliwości jak ponowną blokadą drogi.

Teresa Urbanowska