Spotkanie z poezją

– Cieszę się, że spotkanie z poezją
znalazło przychylny klimat i mogliśmy się spotkać w Wołominie

Aleksander Nawrocki – redaktor
naczelny miesięcznika Poezja Dzisiaj

W połowie kwietnia w Miejskim Domu
Kultury odbyło się spotkanie z poetami polskimi i zagranicznymi.
Wołomińskie spotkanie odbyło się w ramach IV Światowego Dnia Poezji
Światowego, Dnia Książki i Praw Autorskich, proklamowanego przez
Międzynarodowy Komitet do spraw UNESCO (marzec – czerwiec 2004).

Patronat nad imprezą objął Polski
Komitet ds. UNESCO

i Minister Kultury. Nad spotkaniem w
Wołominie Jerzy Mikulski, burmistrz miasta.

Na spotkanie przybyli: profesor
Światosław Świacki z Sankt Petersburga – wybitny tłumacz literatury
polskiej na język rosyjski między innymi Beniowskiego i Pana
Tadeusza, Irena Masalska ze Lwowa, redaktor naczelny Gazety
Lwowskiej, oraz organizator Aleksander Nawrocki – redaktor naczelny
miesięcznika Poezja Dzisiaj. Spotkanie prowadziła Elżbieta Kozłowska
pełniąca role gospodarza i jednocześnie współorganizatora. Red