I stała się jasność… w Ząbkach

latarneki-img-8058_

Jednym z ważniejszych projektów zrealizowanych w 2018 r. w Ząbkach była modernizacja oświetlenia ulicznego. W ramach projektu wymieniono ponad 2300 opraw na oprawy LED na terenie miasta Ząbki. Część demontowanych opraw pochodziła z lat 60 i 70 przez co była już mocno wyeksploatowana. Poprawiono też równomierność natężenia oświetlenia.

Dzięki układom optycznym kształtującym wiązkę światła ograniczono również zanieczyszczenie światłem terenów przyległych do pasów drogowych – oświetlane są teraz przede wszystkim ulice, a nie przyległe posesje. Przy okazji zmniejszono liczbę skrzynek oświetlenia nocnego o połowę. Przekładać się to będzie na oszczędności, już teraz na niektórych punktach poboru obserwowany jest spadek kosztów zakupu energii nawet o 50 %. Dla mieszkańców najbardziej widoczną zmianą wynikającą z projektu jest zmiana barwy światła na białą, dzięki której lepiej widać kolory.
Oświetlenie sterowane będzie za pomocą programowalnego sterownika wraz z analizatorem sieci, umożliwiającym zdalne odczyty parametrów sieci za pomocą sieci GSM/GPRS. Wszystkie oprawy mają wbudowany moduł umożliwiający redukcje mocy w godzinach nocnych. Szafy oświetlenia będą wyposażone w moduły kompensacji mocy biernej.
Oprócz oszczędności wynikających ze znacznego obniżenia mocy opraw (oprawy LED są znacznie sprawniejsze od opraw z sodowym źródłem światła) dodatkowe oszczędności zostaną uzyskane poprzez zmniejszenie mocy przyłączeniowej oraz redukcję liczby liczników energii – co przełoży się na zmniejszeni opłat stałych dla dostawców energii.
Pierwsze faktury spływające już w okresie prowadzonych prac potwierdziły znaczące spadek zużywanej energii elektrycznej na oświetlenie uliczne. Jednak dokładna analiza i ocena rezultatów projektu będzie możliwa, gdy wszystkie liczniki energii będą umożliwiały zdalny odczyt w tym samym czasie.
To jest jeden z pierwszych projektów tego typu w kraju zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszty modernizacji oświetlenia pokrył podmiot prywatny, który miasto wyłoniło w postępowaniu konkurencyjnym i z którym zawarło umowę na osiem lat. Miasto będzie spłacać koszty inwestycji i koszty utrzymania instalacji (tj. ok. 5,5 mln) z oszczędności uzyskanych na kosztach energii  w okresie najbliższych ośmiu lat. Formuła PPP (partnerstwa publiczno –prywantego) pozwoliła zrealizować inwestycję  w krótkim czasie (kilku miesięcy) bez potrzeb posiadania i angażowania przez miasto całej kwoty wartości inwestycji w jednym roku.
Zmodernizowane, lepsze oświetlenie na pewno przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa na ząbkowskich ulicach. Nie bez znaczenia jest również efekt ekologiczny, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zmiana źródeł światła na LED oznacza również zmniejszenie awaryjności (koniec z przepalającymi się żarówkami) oraz obniżenie kosztów konserwacji.

img-8051
W związku z pojawiającymi się pytaniami, wyjaśnienia wymaga kwestia dotycząca zamontowania nowych opraw LED, na słupach przeznaczonych do likwidacji na przebudowywanej ul. Powstańców. Plac budowy, jakim stała się ulica Powstańców wymaga możliwie dobrego i równomiernego oświetlenia przez cały czas trwania prac budowlanych. Ustalono z wykonawcą projektu modernizacji oświetlenia, że oprawy LED zostaną tymczasowo powieszone na istniejących słupach, a docelowo przewieszone na nowe słupy, gdy tylko te zostaną ustawione, instalacja zasilająca rozprowadzona i zasilona. Wcześniejsza wymiana opraw na oszczędniejsze na tak długiej ulicy jaką jest ul. Powstańców przełożyła się również na oszczędności na kosztach energii przez okres budowy.

20180928-114008
Zakończenie projektu związanego z wymianą opraw nie oznacza zakończenia wszelkich prac przy oświetleniu ulicznym w Ząbkach. Projekt umożliwił maksymalną poprawę parametrów oświetlenia z wykorzystaniem dotychczas lokalizacji punktów świetlnych. Pomimo wykonanej modernizacji nadal istnieją miejsca, które w celu doświetlenia wymagają ustawienia dodatkowy słupów lub montażu dodatkowych punktów świetlnych – jeszcze
w listopadzie kilka takich miejsc zostanie dodatkowo doświetlonych.

Źródło: UM Ząbki
(opr.) Aleksandra Olczyk

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.