Szkoła, którą kochają uczniowie

Marzeniem wielu rodziców jest szkoła, do której ich dzieci chodzą  z radością i chęcią, a w dodatku odnoszą w niej sukcesy, rozwijają swoje pasje, zaś w trudniejszych momentach mają wsparcie nauczycieli i innych specjalistów. Fikcja? Pobożne życzenie? Nie, taka szkoła od kilku lat funkcjonuje w Wołominie przy ulicy Orwida 22.

Miła atmosfera  i skandynawskie wzorce

Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie nie jest miejskim molochem, ale kameralną placówką, w której dzieci czują się niemal jak w domu. Swoje działanie szkoła opiera na skandynawskich wzorcach.
Od pierwszych chwil pobytu uczeń otoczony jest opieką klasowego pedagoga wspomagającego i wychowawcy. We wszystkich klasach – nie tylko w nauczaniu początkowym – znajdują się kąciki zabaw, biblioteczki, a część zajęć odbywa się na dywanie, zamiast tradycyjnie – w ławkach. Lekcje w ICO ułożone są blokowo, czasem bez wyraźnego, sztucznego, podziału na przedmioty. Nie ma dzwonka. Uczniowie mają przerwy w zajęciach wtedy, gdy ich potrzebują. Nie ma też stopni wystawianych cyfrą – szkołą stosuje ocenianie kształtujące na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Dzieci uczą się w miłej
i sprzyjającej rozwojowi atmosferze zabawy, projektu, odkrywania nowych rzeczy. Nie ma prac domowych, a uczniowie, mający problemy z jakimś przedmiotem lub  partią materiału – pracują po lekcjach indywidualnie z nauczycielem specjalistą. Rodzice nie muszą być, więc korepetytorami swoich dzieci, nie muszą także szukać pomocy poza placówką.

Indywidualizacja pracy

Każde dziecko jest inne, ma własną osobowość, zainteresowania, pasje, zdolności i możliwości, ale ma też trudności lub zwyczajnie – nie lubi określonych aktywności, przedmiotów, dziedzin itp. W ICO indywidualizm ucznia jest nie tylko dostrzegany, ale przede wszystkim – pielęgnowany. Każdy uczeń szkoły ma  w niej stworzone warunki, aby odnieść sukces. Lekcje prowadzone nowoczesnymi, aktywnymi metodami, w małych grupach pozwalają zainteresować i nauczyć  każdego – i tego bardzo zdolnego, i tego – mniej. Każdy nauczyciel dostosowuje metody bezpośrednio do ucznia,
a zwiększona ilość godzin przeznaczonych na dane zajęcia,  pozwala zatrzymać się na dowolnym zagadnieniu, bez presji czasu. Dlatego uczniowie ICO osiągają bardzo wysokie wyniki w ogólnopolskim programie mierzenia osiągnięć uczniów “Lepsza szkoła”.
Poza zajęciami obowiązkowymi, wynikającymi z realizacji podstawy programowej, uczniowie ICO mają możliwość uczestniczenia w najróżniejszych zajęciach pozalekcyjnych, takich np. jak: robotyka, szachy, brydż, basen, tenis, zajęcia z native speakerem, dodatkowy język – francuski (języki obowiązkowe to: angielski i hiszpański), zumba, zajęcia teatralne, filmowe, dziennikarskie, naukowe itd.
Bliskość OSiR “Huragan”  i Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości” oraz współpraca szkoły z w/w instytucjami dają szeroką możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć w-f, czy występów uczniów na prawdziwej scenie.

Jakość za rozsądną cenę

Prywatna szkoła kojarzy się większości osób z wysokimi opłatami. W przypadku ICO jednak jest inaczej. Koszt czesnego  – wraz z 2 posiłkami oraz częścią zajęć pozalekcyjnych i opieką świetlicową (od 6:00 do 18:00) – jest najniższy w powiecie wołomińskim. Obecność dziecka przez cały dzień pod fachową opieką pedagogów, psychologów  i innych specjalistów oraz brak konieczności wożenia go na dodatkowe zajęcia w inne części miasta, brak konieczności odrabiania prac domowych,  a przede wszystkim wyniesiona ze szkoły wiedza i umiejętności oraz ogromne zadowolenie dzieci uczęszczających do niej są – zdaniem wielu rodziców – rekompensatą za poniesione wydatki  i ogromnym atutem szkoły.
Co ważne – szkoła jest placówką integracyjną, a więc mogą do niej uczęszczać dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, zaś zdrowe – uczą się tolerancji, właściwego odnoszenia się do osób z dysfunkcjami oraz pomocy innym.

Katarzyna Rozbicka

zoltek_logoul. Orwida 22, 05-200 Wołomin
tel. 22 787 00 42, 507 157 080
e-mail: szkola@ico.edu.pl   www.szkola.ico.edu.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.