Szkolenie z zakresu obronności państwa i Obrony Cywilnej

Starosta Wołomiński – Adam Lubiak zainaugurował cykl szkoleń z zakresu obronności i Obrony Cywilnej w dniu 15 listopada 2019 r

15 listopada 2019 roku na sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie odbyły się szkolenia z zakresu: obronności i akcji kurierskiej – które prowadził mjr Paweł Kamiński z WKU Warszawa?? ? Praga oraz z Obrony Cywilnej dla formacji POADA (Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania) i DWA (Drużyn Wykrywania i Alarmowania).

Obronność oraz Obrona Cywilna to ważny element wykonywany na szczeblu samorządu terytorialnego. Na szkoleniu przedstawiono niezbędne informacje oraz poziom realizacji zadań
jakie muszą być wykonane w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Organizatorem szkolenia był Starosta Wołomiński poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Prowadzenie szkoleń z zakresu POADA, wynika z art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 17 ust. 6 i 7 art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz.1541.), Zarządzenia Nr 524 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie organizacji wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego oraz Zarządzenia Nr 120.26.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 12.02.2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) w systemie wykrywania i alarmowania w powiecie wołomińskim.

Prowadzenie szkoleń z zakresu akcji kurierskiej wynika z rozporządzenia MSWiA, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 122 poz. 1049) oraz Zarządzenia Nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku założeń schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.