Uroczyste otwarcie SUW DREWNICA

W dniu 13.06.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody „DREWNICA”. Na dzień dzisiejszy zaspokaja ona potrzeby ok. 70 % mieszkańców Ząbek, do których woda dociera dwiema magistralami ? do ul Szpitalnej oraz ul. Rychlińskiego. W związku jednak z tym, że Ząbki  intensywnie się rozwijają, trwają prace dalszą rozbudową o kolejne ujęcia, zestawy pomp i filtrów oraz specjalną magistralę od ul. Rychlińskiego pod torami PKP do ul. Legionów ? tak by jeszcze poprawić zaopatrzenie w wodę w Ząbkach południowych.

Na  inwestycje pozyskano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczna kwota pożyczki to 13 774 453,20 z czego na SUW przypadło 6 956 493,41.

Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych oraz samorządowych: Poseł na sejm Piotr Uściński, z ramienia Marszałka Województwa Mazowieckiego dyr. Radosław Rybicki oraz radna Sejmiku Mazowieckiego Marzena Małek. Na otwarciu nie zabrakło również v-ce Starosty Wołomińskiego Adama Łossana wraz z radnymi powiatu, oraz burmistrzów Miasta Ząbki  panów Roberta Perkowskiego i Artura Murawskiego. Przybyli również ząbkowscy radni wraz z przewodniczącym Rady Miasta Ząbki Wojciechem Gutem. Na uroczystości obecni byli zaprzyjaźnieni prezesi sąsiednich PWiK-ów a także nasz strategiczny partner MPWiK S.A w Warszawie w osobie prezes Lucyny Golatowskiej. Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie reprezentowała prezes Dorota Jakuta. Poświęcenia stacji dokonał proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach ks. Andrzej Kopczyński.

Licznie dopisali również mieszkańcy Miasta Ząbki

Podczas otwarcia miało miejsce również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ?Kropla wody? ? sponsorami nagród byli: Burmistrz Miasta Ząbki, firma ABT z Częstochowy, JMS Global z Warszawy oraz firma ETOB-RES z Rzeszowa.

Źródło: www.pwikzabki.pl
Zdjęcia: Bogdan Śladowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.