Wiem jak w Markach zbudować komunikację miejską

? Marki potrzebują konkretnych rozwiązań, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, komunikacja miejska to kwestia priorytetowa ? przekonuje w rozmowie z Teresą Urbanowską Arkadiusz Werelich, radny Miasta Marki.

? Przekonuje Pan, że marecki samorząd powinien zająć się komunikacją. Co konkretnie Pana zdaniem można zmienić?

? Moim zdaniem należy zająć się komunikacją miejską. Cenię sobie niezależność w funkcjonowaniu miasta, a dotychczasowe doświadczenia współpracy z ZTM, jako stroną umowy z Urzędem Miasta potwierdzają, że nie są to stosunki partnerskie, a raczej jednostronne, co źle wróży w perspektywie najbliższych lat. Kwestie finansowe jasno wskazują, że tak prowadzona polityka powoduje sytuację stałego wzrostu obciążeń budżetu miasta. W 2010 roku wydatki na komunikację miejską wyniosły 1,75 mln zł, natomiast w minionym roku była to już kwota 2,2 mln zł. Zakładając, że mielibyśmy wdrożyć w życie program ?Warszawa +? kwota, którą należałoby przeznaczyć na komunikację obecnie, to około 3,2 mln zł. Dodatkową kwestią są negocjacje wysokości świadczeń oraz ich jakości, które w moim mniemaniu są praktycznie niemożliwe. Inny problem to przebieg linii autobusowych w Markach.

Dziś mamy osiem linii, z czego siedem jest dofinansowanych z budżetu miasta. Ich przebieg jest wyraźnie nie przystosowany do tempa rozwoju naszego miasta. Tereny, Zieleńca, Strugi, czy południowej części miasta mają ograniczony dostęp do komunikacji miejskiej, co powoduje znaczące utrudnienia dla mieszkańców. To wszystko wskazuje, że istnieje potrzeba wprowadzenie oddzielnej komunikacji miejskiej w Markach.

arkadiusz_werelich

? Potrzeby nie zawsze jednak idą w parze z możliwościami. Czy zmiany o których Pan wspomina są możliwe do zrealizowania?

? Należy opracować co najmniej trzy lub cztery linie miejskie, które skomunikują Marki z Warszawą, obejmując zasięgiem wszystkie obszary miasta.

? Ale czy budżet miasta udźwignie takie przedsięwzięcie?

? Szacunkowy koszt utrzymania komunikacji miejskiej, wraz z programem ?Warszawa +? to ok. 3,2 mln zł, dlatego należy przyjąć, że właśnie taką kwotę możemy przeznaczać w kolejnych latach na działania związane z wprowadzeniem oddzielnej komunikacji miejskiej w mieście ? ?komunikacji przyjaznej mieszkańcom?. Kolejna perspektywa budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 ? 2020 zakłada poprawę m. in. efektywności komunikacji. W naszym przypadku mogą to być środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego wsparcie może sięgnąć 85% (wg. obecnego programu RPO). Należy rozpatrywać realizację tego rozwiązania w ciągu najbliższych trzech, może czterech lat. Po wstępnych rozmowach z wicemarszałkiem Krzysztofem Strzałkowskim, który popiera innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej ? wiem, że możemy liczyć na wsparcie w tej materii. Innowacyjne rozwiązania powinny sprawić, że koszt eksploatacji taboru będzie maksymalnie niski. Jednym z takich rozwiązań jest np. napęd elektryczny, który jest kilkakrotnie tańszy od powszechnie obowiązujących. Takie rozwiązania, przy obecnym zaangażowaniu środków ze strony miasta mogą sprawić, że komunikacja dla mieszkańców np. zameldowanych będzie darmowa. Oczywiście jest w tu wiele niewiadomych, ale to da się zrobić.

? Co Pan rozumie mówiąc o komunikacji przyjaznej mieszkańcom?

? Komunikacja oprócz tego, że może być darmowa, powinna być przyjazna. Oznacza to podstawowe zachowania w relacjach kierowca autobusu ? mieszkaniec. Mówię tu o wzorach, które powinniśmy czerpać z innych krajów np. w zimie, czy godzinach nocnych zatrzymywanie się na prośbę mieszkańca w miejscu dla niego dogodniejszym, niż wyznaczony przystanek.

? To o czym Pan mówi jest w sferze marzeń, czy opiera Pan swój pogląd o konkrety?

? Należy rozpocząć od zbadania potrzeb mieszkańców Marek, które jasno określą ilość linii, częstotliwość kursowania oraz wielkość zapotrzebowania. Krótko mówiąc ? ankieta wśród mieszkańców. Kolejny etap to opracowanie realnych, ale akceptowalnych przez mieszkańców założeń komunikacyjnych. Opracowanie koncepcji pod względem organizacyjnym i prawnym oraz biznes planu i procedury pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie i realizacja projektu, który zakłada zakup taboru w ramach pomocy publicznej organizację bazy postojowej oraz przeprowadzenie przetargu w ramach zadań samorządu przez wykonawcę, którym w tym przypadku może być np. spółka komunalna.

? Czy prawdą jest, że będzie Pan ubiegał się o urząd burmistrza w Markach?

? Nie wykluczam takiej możliwości.

2 przemyślenia nt. „Wiem jak w Markach zbudować komunikację miejską

Możliwość komentowania jest wyłączona.