Wolontariat, to fajne spędzanie czasu ? czy tylko?

Z Andrzejem Tołłoczko, który od wielu lat szkoli przedstawicieli organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, pokazuje jak można i warto ze sobą współpracować, o tym, czym jest wolontariat, jakie są różnice pomiędzy wolontariatem a pracą społeczną, oraz o zmianach jakie zaszły i jakie czekają w najbliższym czasie organizacje pozarządowe (NGO), rozmawia Teresa Urbanowska.

? Jest Pan kojarzony z NGOsami czyli organizacjami pozarządowymi. Prowadzi Pan szkolenia, konferencje, udziela Pan porad osobom z NGO w Punkcie doradztwa na Organizacji Pozarządowych w Wołominie ?Dowiedz się więcej?. Jakie są Pana kompetencje?
? Od 1999 roku działam w organizacjach pozarządowych. Zaczynałem w Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy ?Polis?. Później miałem własne stowarzyszenie, które prowadziło dwie świetlice dla dzieci i ośrodek doskonalenia nauczycieli. Obecnie działam w wielu organizacjach, m.in. Chorągwi Mazowieckiej ZHP, TPD Ostrołęka czy Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Pracowałem też administracji, m.in. jako doradca wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pełnomocnik prezydenta miasta Płocka ds organizacji pozarządowych. Skończyłem administrację na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Do tego od wielu lat szkolę przedstawicieli organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, jak ze sobą współpracować.
? W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawodawca wprowadził wiele zmian dotyczących NGO-sów, między innymi  właśnie o tym można dowiedzieć się w trakcie spotkań z Panem. W maju wchodzą kolejna, proszę opowiedzieć co się zmieni? – Jakie nowe obowiązki nakłada na NGOsy zmiana w ustawie?
? W maju zmienia się wiele dla organizacji pozarządowych, jak i nas wszystkich. Chodzi oczywiście o RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych. To oznacza, że każda organizacja pozarządowa będzie musiała dostosować się do tych przepisów. Będzie trzeba określić jak ochrona danych wygląda teraz, co się robi by dane nie wyciekały i co robimy w naszej organizacji, aby te dane były bezpieczne. Trzeba będzie stosować obowiązek informacyjny, prawidłowo zbierać oświadczenia o ochronie danych osobowych i wiele innych rzeczy, o których już niedługo będę opowiadać na szkoleniu.
? Wolontariat ? czym to się je?
? Wolontariat, to fajne spędzanie czasu. To pomoc innym zupełnie bezinteresownie. Coraz bardziej nam się rozwija wolontariat w naszym kraju. Jest on bardzo różnorodny. Jest to i pomoc osobom biednych, chorym, dzieciom, seniorom czy na przykład zwierzętom.
? Czy każdy może zostać wolontariuszem?
? Każdy może zostać wolontariuszem, o ile ma chęć i chce pomagać.
? Praca społeczna a wolontariat ? czy jest różnica?
? Jest formalna. Ale dla działania nie ma żadnej. Wolontariat jest prawnie umocowany. Trzeba mieć – z pewnym wyjątkiem – porozumienie wolontariackie i dzięki temu jest się ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto wlicza się on w wielu wypadkach do stażu pracy. A w pracy społecznej tego nie ma. Ale dla samego działania, to nie ma znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.