Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w Wołominie pomiędzy ul. Piłsudskiego, Błońską i Krakowską

Od 25 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu jest dostępny:
• na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne,
• na stronie https://wolomin.bip.net.pl/?c=320
• w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej 106.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać do 11 lipca 2022 r. (włącznie).

Uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
• elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP,
• podczas dyskusji publicznej.

Szczegółowe informacje dot. wyłożenia publicznego i składania uwag znajdują się w obwieszczeniu, dostępnym poniżej. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (tel. 22 763 30 45), pokój 212.

Pliki do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
obwieszczenie – (.PDF)
projekt planu miejscowego tekst – (.PDF)
projekt planu miejscowego rysunek –(.PDF)
prognoza środowiskowa tekst– (.PDF)
prognoza środowiskowa rysunek– (.PDF)

Więcej informacji z Wołomina

Oferta pracy w PWiK Wołomin

Oferta pracy w PWiK Wołomin

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków. Do zadań osoby zatrudnionej [...]
0 komentarzy
Nowa radna w Radzie Miejskiej w Wołominie

Nowa radna w Radzie Miejskiej w Wołominie

Grażyna Zofia Mioduszewska podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wołominie złożyła ślubowanie na radną uzupełniając skład rady po śmierci radnej Agaty Bochenek w [...]
0 komentarzy
MDK w Wołominie zaprasza na półkolonie LATO W MIEŚCIE

MDK w Wołominie zaprasza na półkolonie LATO W MIEŚCIE

Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza dzieci w wieku 7-11 lat z terenu Gminy Wołomin na półkolonie. Zapisy wystartowały od wtorku 14 czerwca [...]
0 komentarzy
Odjazdowa Zielona

Odjazdowa Zielona

Odjazdowa Zielona, czyli połączone działania Urzędu Miasta w Wołominie, Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej. [...]
0 komentarzy

Za nami trzy dni świętowania – Dni Wołomina 2022!

To był weekend wypełniony po brzegi! Świętowanie pod hasłem „Wołomin BLISKO” rozpoczęliśmy już w piątek 3 czerwca. Propozycje dla siebie znaleźli mali i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.