Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Radzyminie

2 maja 2024 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin będzie nieczynny

Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację w wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Radzymin w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Organizacja wypoczynku letniego o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z programem rekreacyjnym i profilaktycznym oraz warsztatami uczącymi radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz warsztatami w zakresie uzależnień.”

Pełna treść Zarządzenia Nr 0050.116.2019 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja o organizacjach, którym udziela się dotację:

lp

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Przyznana

kwota dotacji

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN,

05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 20

?Aktywni – wolni od uzależnień?

1.200,00 zł

RAZEM

1.200,00 zł

Źródło: UMiG Radzymin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.