Ząbki stawiają na ekologię i nowe technologie

W piątek 4 października odbyła się uroczystość 10. lecia PWiK Ząbki połączona z oficjalnym otwarciem budynku administracyjno-socjalnego przy ulicy Hubalczyków 1 i konferencją naukową ?Woda naszym wspólnym dobrem ? jej użytkowanie i szacunek dla środowiska?.

Podczas konferencji naukowej p.t. ?Woda naszym wspólnym dobrem ? jej użytkowanie i szacunek dla środowiska?, która odbyła się w Ząbkach w dniu 4 października 2019 r. w nowej siedzibie PWiK Ząbki przy ulicy Hubalczyków 1 poruszono szereg aspektów związanych z wykorzystaniem wody, jej pozyskiwaniem i poszanowaniem. Konferencję otworzyli: Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek i Janusz Tomasz Czarnogórski, prezes PWiK Ząbki.
Konferencję poprzedziło uroczyste otwarcie nowoczesnego budynku administracyjno-socjalnego. W jej trakcie mówiono między innymi o nowelizacji prawa wodnego, opłatach za deszczówkę uregulowaniach prawnych wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii a także o aspektach oceny wodno-prawnej w procesie inwestycyjnym. Część konferencji poświęcona została prezentacji ząbkowskiego pomysłu na wykorzystanie nowych technologii i sposobie finansowania ich wdrożenia w PWiK Ząbki.
Paneliści opowiedzieli o potencjale energetycznym wód podziemnych i jego wykorzystaniu, o innowacjach w zarządzaniu produkcją wody ? jako element Smart City a prezes PWiK Janusz Tomasz Czarnogórski opowiedział jak może wyglądać nowoczesny budynek socjalno-administracyjny na przykładzie tego, jaki wybudowało PWiK Ząbki.
Uczestnikom konferencji opowiedziano o wdrożonych innowacjach dotyczących możliwości opomiarowania klientów ryczałtowych korzystających z własnych ujęć wody a także o wykorzystaniu środków unijnych i krajowych w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem inteligentnego budynku administracyjno-socjalnego przy SUW Drewnica.
O tym, że woda jest niezbędna do życia wiemy wszyscy. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że należy dbać o jej jakość i to również od nas w dużej mierze zależy czy wystarczy na zaspokojenie naszych potrzeb.
O wprowadzonych innowacjach i działaniach prowadzonych przez PWiK w Ząbkach dowiadujemy się dużo zaglądając choćby na stronę NFOŚiGW, gdzie czytamy między innymi:
?Nadmierny pobór wody podziemnej i straty wody w sieci wodociągowej ? to lokalne problemy środowiskowe, które rozwiąże wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki. Zostanie on przeprowadzony (wraz z fazą badawczo- rozwojową) do końca sierpnia 2021 r. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(…) Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2,3 mln zł, a dotacja z Narodowego Funduszy przekroczy 940 tys. zł. Środki krajowe na dofinansowanie projektu NFOŚiGW przekaże z zasobów programu priorytetowego „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce”. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzonych kilka odrębnych działań, w tym: opracowanie szczegółowego programu badawczo-rozwojowego i zakup odpowiedniej aparatury oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu. Kolejnym etapem ma być badanie wpływu opomiarowania odbiorców ryczałtowych wody na pobór i rozbiory wody. Zostaną także przeprowadzone badania natężenia przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej, zmodernizowany i zaktualizowany będzie również istniejący system GIS. Kalibracja oraz testy modelu hydraulicznego, a także integracja modułów systemu wodociągowego ? to następne etapy projektu.
W efekcie zostanie uruchomiony, funkcjonujący on-line, system wodomierzowy na 2250 ujęć indywidualnych odbiorców ryczałtowych, z automatyczną transmisją danych pomiarowych w trybie stacjonarnym. Nastąpi także montaż i rozruch systemu monitoringu natężeń przepływu i ciśnień w 10 wybranych punktach sieci wodociągowej. Przewidziane jest ponadto stworzenie oprogramowania komputerowego obejmującego wielomodułową, dwukierunkową integrację bazy danych GIS z modelem hydraulicznym, monitoringiem ilościowym sieci wodociągowej wraz z systemem naliczania opłat za odpady komunalne, przy wykorzystaniu zjawiska synergii.
Janusz Tomasz Czarnogórski, prezes PWiK w Ząbkach podkreśla, że projekt przyniesie wymierne korzyści  również mieszkańcom, którzy będą mieli możliwość kontroli nad ilością zużywanej wody oraz ilością powstających ścieków.  Jednym z elementów projektu  jest moduł do naliczania mieszkańcom opłaty za odpady komunalne w zależności od zużycia wody.

Oprac. Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.