Zabrakło czytelnego oznakowania

O inwestycjach prowadzonych na terenie Kobyłki przez miasto i przez powiat z Robertem Roguskim, burmistrzem Kobyłki rozmawia Teresa Urbanowska.

? W ostatnim czasie przejazd przez Kobyłkę to prawdziwa sztuka. Coraz częściej redakcja zasypywana jest pytaniami o to dlaczego roboty są prowadzone teraz. Wiem, że jest to powiatowa inwestycja jednak uwagi często kierowane są również pod adresem władz Kobyłki…

? Przystępując do każdej inwestycji, szczególnie drogowej, trzeba zawsze mieć na uwadze jej uciążliwość dla mieszkańców. Przetarg na przebudowę drogi powiatowej ? ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce ? powinien być ogłoszony zdecydowanie wcześniej, a inwestycja prowadzona w okresie wakacyjnym. Tak się niestety nie stało i stąd teraz musimy wszyscy borykać się ze znaczącymi utrudnieniami. 

Przy realizowaniu inwestycji drogowej musi być zapewniony dojazd do poszczególnych nieruchomości przylegających do remontowanej drogi. Zaproponowana nowa organizacja ruchu podczas tego remontu ? nie do końca się sprawdziła. Wydaje się, że zabrakło właściwego, czytelnego oznakowania, w sposób wystarczający informującego o prowadzonych pracach i utrudnieniach z tym związanych: objazdach, wyłączeniach jednego pasa, zakazach wjazdu. Niestety użytkownicy dróg też często ignorowali oznakowanie, np. zakazy wjazdu na poszczególne odcinki, co powodowało utrudnienia i dla kierowców i dla firmy wykonującej prace.

roguski

? Podczas jednej z rozmów jakie przeprowadziłam z Panem w tym roku, padło zapewnienie, że miasto przystąpi do budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3. Czy uda się dotrzymać tej obietnicy?

? Już w tegorocznym budżecie miasta znajduje się pozycja inwestycyjna: budowa sali widowiskowo ? sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. W przygotowywanym projekcie budżetu na rok 2014 znajdzie się ta inwestycja, z realizacją do połowy roku 2015. Oczywiście uchwalenie budżetu to kompetencja Rady Miasta i przy jej akceptacji inwestycja będzie realizowana, zgodnie z założeniami.

? Zdaniem niektórych osób wiele do życzenia pozostawiają inwestycje zrealizowane. Z docierających do nas informacji wspomnę choćby o boisku przy Zespole Szkół nr 3, które zostało oddane do użytku i zaraz zamknięte, czy choćby o jakości położonego na ulicy Zagańczyka asfaltu ? źle wylana nawierzchnia, wysokość asfaltu w stosunku do chodników nieodpowiednia itd ? najczęstsze narzekania dzwoniących i piszących do nas mieszkańców. Kto odpowiada za te niedociągnięcia?

? Należy powiedzieć, że Miasto Kobyłka tylko w roku 2013 zrealizowało, bądź jest w trakcie realizacji ponad 30 zadań inwestycyjnych ? budowa kilkuset metrów sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i przyłączy, modernizacja kilku kilometrów dróg, budowa chodników, parkingu, gruntowny remont przedszkola, zbudowana sieć informatyczna, itp. Wspomniane zostały tu dwie inwestycje, w tym jedna powiatowa ? modernizacja ul. Zagańczyka, i jedna gminna ? boisko ze sztucznej nawierzchni przy ZSP nr 3. Odcinek 600 metrów ulicy Zagańczyka, jeśli to o nim mowa, został wykonany w 2012 roku, inwestycja została wykonana zgodnie z projektem, sprawdzona i odebrana. Nie mam podstaw do mówienia o źle wylanej nawierzchni, czy nieodpowiedniej wysokości asfaltu. Jeśli chodzi o boisko, to zostało one wybudowane trzy lata temu. W wyniku eksploatacji pojawiły się uszkodzenia nawierzchni, które w ramach gwarancji będą usunięte przez wykonawcę.

? Władze samorządowe Kobyłki często spotykają się z przedsiębiorcami, którzy działają na terenie miasta. Niektórych z nich wyróżniono, co spotkało się z licznymi komentarzami (głównie na forach internetowych). Może powodem jest to, że zbyt często krytykujemy a zbyt rzadko pokazujemy tych, którzy chcą i potrafią się angażować?

? Nie znam tych komentarzy, nie mogę więc się do nich odnieść. Mogę natomiast podkreślić, że Władze Samorządowe Miasta Kobyłka wyróżniają tych, którzy są aktywni społecznie, tworzą wydarzenia kulturalne i sportowe, pielęgnują i propagują historię Miasta, pracują z dziećmi i młodzieżą. Podziękowaliśmy również przedsiębiorcom, którzy szczodrze i konsekwentnie od lat, wspierają wszelkie działania na rzecz naszej kobyłkowskiej społeczności. Lokalna prasa, w tym i państwa redakcja pisaliście tak o Wyróżnieniach, jak i o Podziękowaniach, w sposób obszerny, publikując ich listę wraz z uzasadnieniami. O ile pamiętam, tytuł tego artykułu brzmiał: ?Warto doceniać ludzi za ich pracę i zaangażowanie!?.

Lista wyróżnionych w ciągu ostatnich dwóch lat przedstawia się następująco: Zbigniew Łukijańczuk ? wieloletni Prezes OSP w Kobyłce, Jan Krzysztof Skrzypkowski ? wychowawca młodzieży, dydaktyk, wieloletni Prezes Koła PZN nr 29 w Kobyłce, Bogdan Zbyszyński ? samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, Radny wielu kadencji, 4 Harcerska Drużyna Pożarnicza ?Wędrowcy?, Anna Szarek-Lisiewicz ? pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Perła Baroku- Koncerty Mistrzów, Alicja Stefaniak- dyrektor i dusza Chóru Miejsko-Parafialnego ?Cantanti?, Stanisław Bielewicz ? za wieloletnią pracę z młodzieżą i krzewienie sportowych wartości, Grzegorz Engel – za wieloletnią pracę z młodzieżą i krzewienie sportowych wartości, Marta Makowska ? medalistka olimpijska. Podziękowania odebrali przedsiębiorcy: Artur Skłodowski ?ARTOIS?, Zakład Wędliniarski, ?TUR? Eugeniusz Ostrowski, Zakład Szklarski ?GLASS? Elżbieta Orych, A.M.M. Artur i Marta Mazurek, ?MARETA? Zakład Masarski Kołbuk T.A., Kacprzak E.W., ARS Developer Boguszewski i WBS.

Szczególnym wyróżnieniem było nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kobyłka Pani Marii Balickiej, ale o tym również Państwo pisaliście. Może faktycznie trzeba to robić częściej?