Zabrakło konsekwencji, czy pamięć zawiodła?

zbiedz kopia

(…) kilku wołomińskich radnych postanowiło rozegrać na boisku w Majdanie mecz otwarcia wczesną wiosną. Po czym wszczęło larum, że boisko wyschło, obarczając winą za całą sytuację wykonawcę – zauważa Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina

Kilka tygodni przez Wołomińskie Forum Samorządowe na FB przetoczyła się dyskusja dotycząca realizacji Budżetu Obywatelskiego w Majdanie. Rzecz dotyczyła boiska zrealizowanego w II połowie 2017 roku. – Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym projektu do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, w którym została zgłoszona inwestycja pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Majdanie” pani sołtys Balbina Pokrzywnicka, podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym poinformowała Urząd Miejski w Wołominie, że koszty za sprzątanie terenu, malowanie i konserwację będą pokryte z funduszy sołeckich czterech wsi: Majdanu, Cięciwy, Leśniakowizny i Mostówki – wyjaśnia Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.
Z dalszej wypowiedzi wiceburmistrz wynika, że w tymże samym formularzu zawarta została deklaracja, że szereg prac – między innymi korytowanie, wykonanie podbudowy, czy wreszcie prace porządkowe zostanie wykonana w wolontariacie.
– Jednak w planie wydatków Funduszu Sołeckiego w roku 2018 widnieją zupełnie inne pozycje: Majdan – wybudowanie wiaty rowerowej – 11 000,00 zł.; Majdan – wybudowanie wiaty przystankowej przy ul. Mińskiej – 5 780,00 zł; Leśniakowizna – poprawa przejezdności ul. Szumiącej – 3 000,00; Leśniakowizna – garaż – 2 000,00; Leśniakowizna – Sołecki Dzień Dziecka – 2 400,00; Leśniakowizna – Dzień Dziecka w szkole – 500,00; Leśniakowizna – Piknik Integracyjny – 13 367,00; Mostówka – Piknik na Dzień Dziecka – 1 500,00 zł.; Mostówka – Program integracji mieszkańców – 3 472,00 zł.; Majdan – Dzień Dziecka – 3 000,00 zł.; Majdan – Integracja Mieszkańców – 7 000,00 zł.; Cięciwa – Program Integracji Wsi – 10 047,00 zł.; Majdan – doposażenie OSP Majdan – 3 000,00 zł.. Czyżby zgłaszająca projekt do BO sołtys Balbina Pokrzywnicka zapomniała przekazać sołtysom Leśniakowizny, Cięciwy i Majdanu o złożonej na piśmie deklaracji do WBO? – pyta wiceburmistrz Zbieć.
Nasza rozmówczyni dodaje również, że – W zaleceniach zawartych w dokumentacji powykonawczej przekazanej 24 października 2017 roku znajduje się informacja, że „boisko nie może być eksploatowane przed właściwym ukorzenieniem się warstwy trawiastej. W obecnych warunkach nie wcześniej niż w czerwcu przyszłego roku”. Jednak kilku wołomińskich radnych postanowiło rozegrać na tym boisku mecz otwarcia wczesną wiosną. Po czym wszczęło larum, że boisko wyschło, obarczając winą za całą sytuację wykonawcę. W związku z tą sytuacją zleciłam ekspertyzę wykonania tego boiska i czekamy na jej wyniki.
Póki co cała awantura ucichła. Czytaj też rozmowę z Andrzejem Saulewiczem pt. Andrzej Saulewicz a boisko w Majdanie.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.