Wysokie miejsce Gminy Tłuszcz w rankingu unijnych dotacji

Tłuszcz - strona 4

W przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny rankingu pozyskiwania dofinansowań unijnych
w perspektywie 2014-2020, Gmina Tłuszcz zajmuje 368 miejsce na 2238 gmin. Tym samym jest czwartą gminą w Powiecie Wołomińskim, wyprzedzając takie gminy jak Kobyłka, Radzymin czy Zielonka.

Jak podkreślił GUS, dane dotyczą projektów realizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez gminę czy miasto. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne. Chodzi o fundusze ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 25 czerwca 2018r. Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednarczyk przedstawił informację o zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w kadencji 2014 – 2018. Łącznie w kadencji 2014 – 2018 gmina Tłuszcz pozyskała dotacje na kwotę  25 493 780, 23 zł

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.