Załóż spółkę wodną

O problemach związanych z zalewaniem i podtapianiem domów i posesji w rejonie powiatu wołomińskiego i wyszkowskiego pisaliśmy w ostatnich miesiącach wiele razy. Ucieszył więc nas apel starosty wołomińskiego, który nakłania do zakładania spółek wodnych i oferuje pomoc przy ich tworzeniu.

– Mając na uwadze nasilające się w okresie ostatnich lat problemy z zalewaniem i podtopieniami użytków rolnych, terenów siedliskowych, a także dróg dojazdowych i innych terenów w powiecie wołomińskim, starosta wołomiński zwraca się z prośbą do mieszkańców naszego powiatu i podmiotów prowadzących działalność na jego terenie o powoływanie lub reaktywację spółek wodnych ? brzmi zamieszczony kilka dni temu komunikat na stronie internetowej starostwa wołomińskiego. Dalej komunikat ten wyjaśnia:
?- Celem spółki wodnej jest poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej na danym terenie, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i udzielanie pomocy członkom w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.
Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub podmioty zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki?.
Dziś już chyba niewiele osób trzeba przekonywać jak ważnym elementem naszego życia jest prawidłowe funkcjonowanie wspomnianych powyżej urządzeń wodnych. Mają one wpływ między innymi na stan naszych dróg oraz jakość wód powierzchniowych i podziemnych (ujęcia wód). Udrożnione rowy i kanały utrzymują w równowadze poziom wód podskórnych. Przez lekkomyślność z jaką w ostatnich 20 latach podchodziliśmy do dbałości o ten system, doprowadziliśmy do sytuacji, w której został on zaburzony w wielu miejscach powiatu. Odczuwamy to w sposób szczególnie dotkliwy od kilkunastu miesięcy w wielu miejscach powiatu przy okazji obfitszych opadów bądź odwilży.
Musimy zdać sobie sprawę, że utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych i nikt za nas tego problemu nie rozwiąże.
Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń melioracji wodnych spoczywa nie tylko na członkach spółki wodnej, ale także na wszystkich właścicielach gruntów odnoszących korzyści z urządzeń melioracyjnych (mówi – art. 170 i 171 Prawa wodnego).
Zainteresowane osoby fizyczne i osoby prawne mogą zadeklarować przystąpienie do spółki wodnej, której zadaniem będzie poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej na danym terenie. Celowe jest również członkostwo Gminy w spółce, co ułatwi ew. zakup lub wykorzystanie sprzętu ciężkiego.
Z inicjatywy starostwa odbywają się spotkania z zainteresowanymi, chcącymi powołać spółki wodne. Odbyły się już spotkania w gminach: Tłuszcz, Dąbrówka, Jadów i Radzymin. W czwartek 28 kwietnia odbędzie się kolejne ? tym razem w Strachówce. Podobne odbędą się jeszcze 5 maja w Klembowie, 10 maja w Poświętnem i 11 maja w Wołominie.
Starostwo proponuje wytypowanie przedstawicieli poszczególnych sołectw na takie spotkanie w gminie, celem omówienia możliwości reaktywacji lub utworzenia nowej spółki wodnej i ustalenia dalszych działań, w tym przygotowania statutu, deklaracji przystąpienia do spółki wodnej itp. Zapraszamy delegatów i przedstawicieli Rad Sołeckich do udziału w tych spotkaniach.
– Pomagamy Spółkom Wodnym informacyjnie i prawnie, pomagamy też im zawiązać się. Nasi pracownicy jeżdżą na spotkania z tymi, którzy chcą takie spółki zawiązać ? mówi Piotr Uściński, starosta wołomiński. Starostwo zarezerwowało w tegorocznym budżecie kwotę około 150 000 zł. – Kierujemy je głównie do gmin. Ale w przyszłości chcemy zakupić sprzęt do pogłębiania rowów z wysięgnikiem do wykaszania. Sprzęt ten chcielibyśmy nieodpłatnie użyczać Spółkom Wodnym. Zakup tego sprzętu będzie uzależniony od pozyskania pieniędzy z WFOŚ ? zapewnia starosta.

Opracowała
Teresa Urbanowska

4 przemyślenia nt. „Załóż spółkę wodną

  1. A w Kobyłce RR jak zwykle nie widzi problemu, chociaż bardzo wiele budynków w Kobyłce jest lub było zalanych.

  2. Superb blog post, I have book marked this internet site so ideally I?ll see much more on this subject in the foreseeable future!

  3. tak,tylko kto zapłaci za naprawę takiej pożyczonej maszyny jak się zepsuje.

  4. PANI MONIKA MA RACJĘ. SZCZERZE MÓWIĄC TO PIERWSZY RAZ SŁYSZĘ O TAKIEJ AKCJI. TAKIE ZEBRANIA W TEJ SPRAWIE POWINNY ODBYĆ WE WSIACH ,NA PEWNO NIE ZABRAKŁOBY  ZAINTERESOWANIA.

Możliwość komentowania jest wyłączona.