Zgłoś swojego kandydata

Funduszy Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie dla NGO Kobyłka

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych, które opiniowały będą oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020, w tym zadań wieloletnich. Kandydata(-ów) do pracy w komisji(-ach) może zgłosić organizacja lub podmiot, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu wołomińskiego.

Zgłoszenie* zawierające:
1. dane podmiotu zgłaszającego kandydata, 2. dane kandydata (w tym adres zamieszkania, e-mail, telefon), 3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności podmiotu zgłaszającego kandydata, 4. informację prezentującą kandydata, określającą kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka komisji, 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz udział w pracach komisji, 6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

należy złożyć: w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 ? parter wejście A (okienko podawcze lub wrzutnia na dokumenty przy wejściu A) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie do dnia 30 września 2020 r. (liczy się data wpływu do siedziby Starostwa).
Zgłoszone osoby zostaną umieszczone na utworzonej w roku 2017 stałej liście osób wskazanych przez organizacje do udziału w pracach komisji konkursowych. Wykreślenie z listy następuje z urzędu – jeśli członek komisji nie uczestniczył w trzech kolejnych posiedzeniach lub na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zgłaszającego lub osoby zgłaszanej.

Uwaga: organizacja pozarządowa, która zgłosiła w latach 2017 ? 2019 kandydatów do pracy w komisjach konkursowych nie ma obowiązku ponawiania zgłoszeń tych samych osób.

Komisje, w których skład wchodzi 3 przedstawicieli Powiatu oraz 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, oceniały będą oferty w zakresach** wskazanych w programach współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.

Pytania dot. działalności komisji należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa za pośrednictwem

UWAGA
* Formularz zgłoszenia kandydata – druk do wypełnienia poniżej
** Przewiduje się od jednego do trzech posiedzeń komisji konkursowej w roku; nie przewiduje się posiedzeń stacjonarnych – komisja ocenia oferty za pośrednictwem generatora wniosków Witkac.

Formularz zgłoszenia kandydata

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Drogowe inwestycje. Kiedy finał?

Drogowe inwestycje. Kiedy finał?

Objazdy, znaki zakazów wjazdu, nakazów skrętu, to dzisiejsza rzeczywistość z jaką każdego dnia mieszkańcy gmin na terenie powiatu wołomińskiego mają coraz częściej do [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków kradzieży oraz aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży oraz aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży, aktów wandalizmu oraz zniszczenia mienia jakie miały miejsce na terenie Radzymina i Wołomina. Jeszcze teraz możesz zareagować i „Nie [...]
0 komentarzy
Marki - będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu: Główna-DW631

Marki – będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu: Główna-DW631

O konieczności właściwego zabezpieczenia skrzyżowania ulic Głównej, Dworkowej i ks. Połaskiego (droga wojewódzka 631) marecki samorząd apelował do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w [...]
0 komentarzy

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 27 września do 6 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Marki - działania odstraszające dziki

Marki – działania odstraszające dziki

Od kilku lat na terenie Marek, ale i innych gmin powiatu wołomińskiego zauważalny jest wzrost liczby dzików bytujących na terenach miejskich. Dzik łatwo [...]
0 komentarzy

Życie na sygnale – kronika zdarzeń i wypadków: 16 – 19 września

16 września br.  na trasie S8,  na wysokości miejscowości Nadma zginął 37 – letni motocyklista. To kolejny tragiczny wypadek  na drogach naszego powiatu. [...]
0 komentarzy
Już za chwilę nowe stacje metra M2 na Targówku – zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

Już za chwilę nowe stacje metra M2 na Targówku – zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

Metro na Bródnie zapewni sprawną komunikację Targówka i Białołęki z Pragą, Śródmieściem, Wolą i Bemowem. Jednocześnie większość dotychczasowych linii autobusowych zostanie, pojawią się [...]
0 komentarzy

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło 13 września 2022 roku na terenie powiatu wołomińskiego w Emilianowie na trasie S-8. Wszystkie osoby, [...]
0 komentarzy
120 lat OSP Radzymin

120 lat OSP Radzymin

120 lat służby to niezwykła historia kilku pokoleń strażaków-ochotników, ich trudu, poświęcenia oraz zaangażowania. W niedzielę 18 września, swój niezwykły jubileusz świętowała jednostka [...]
0 komentarzy
Dni Zielonki 2022 - tyle to kosztowało

Dni Zielonki 2022 – tyle to kosztowało

Dni Zielonki 2022 to 9 dni święta  miasta i całej społeczności Zielonki. Po pandemicznej przerwie i społecznej izolacji powrócono do normalności  z wielką [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.