Zielonka – postępy przy budowie drugiego tunelu

Zielonka - postępy przy budowie drugiego tunelu

Budowa drugiego bezkolizyjnego przejazdu pod torami w Zielonce trwa od listopada ubiegłego roku. Inwestycja o ogromnym zakresie prac prezentuje już praktycznie swój ostateczny kształt.

Jak informuje Wykonawca, przejazd pod torami w ciągu ulic Inżynierskiej i Leśnej jest już praktycznie na ukończeniu. Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy pod fragment łączący ulice po obu stronach torów. Ponadto mają miejsce również prace brukarskie – układane są krawężniki i chodniki oraz podbudowa do wyodrębnionej ścieżki rowerowej.

Po drugiej stronie tunelu, w ciągu ulic Leśnej i Słowackiego prowadzone są prace związane z budową wiaduktu nad ulicą Kolejową. Aktualnie działania podejmowane przez Wykonawcę obejmują betonowanie podpór pod przyszły wiadukt oraz budowę stalowej konstrukcji, która stanowić będzie przeprawę.

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka – drony sprawdzą jakość powietrza

Sezon grzewczy już w pełni. A to niestety oznacza pogorszenie jakości powietrza. Powodem jest między innymi nieprawidłowe spalanie materiałów w domowych piecach.  – [...]
0 komentarzy
Mały Książę patronem Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce

Mały Książę patronem Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce

Miejska placówka zyskała patrona i przyjęła imię Małego Księcia, bohatera baśniowej opowieści Antoine de Saint-Exupéry. Uroczystość zgromadziła wychowanków przedszkola, nauczycieli oraz rodziców. W [...]
0 komentarzy
Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.