Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wolności w Zielonce

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wolności w Zielonce

W związku z przebudową ul. Lipowej i Wolności w Zielonce, od dnia 11 kwietnia wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu i nastąpi częściowe zamknięcie ul. Wolności dla ruchu samochodowego.

Zamknięcie ulicy przeprowadzone będzie w 3 etapach, by zapewnić dojazd do punktów handlowych, do ul. Przemysłowej oraz osiedla ?Wolności. Możliwy będzie przejazd służb oraz dojazd do posesji przez mieszkańców.

I Etap – wyłączenie z ruchu odcinka od granicy z Kobyłką do zjazdu do sklepu Biedronka;

II Etap – wyłączenie z ruchu odcinka od połowy wjazdu w ul. Przemysłową do zjazdu do sklepu Biedronka;

III Etap – wyłączenie z ruchu odcinka od połowy wjazdu w ul. Przemysłową do połowy wyjazdu z os. Wolności.

Planowany objazd poprowadzony został DW 634, ul. Poniatowskiego i Napoleona oraz ul. Kolejową w Zielonce.

W trakcie prowadzonych prac ruch pieszych na chodniku zostanie zachowany. W przypadku zajęcia chodnika, wykonawca zabezpieczy ruch pieszy poprzez wyznaczenie ciągów pieszych tymczasowych oddzielonych od terenu robót.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, by planowane prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i użytkowników dróg. Prace powinny zakończyć się w ciągu 2 miesięcy.

https://samorzad.gov.pl/photo/d053a881-df7b-4622-a203-4aaab8107357

Inwestycja finansowana jest w 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dzięki nawiązaniu współpracy z Miastem Zielonka, które wspólnie z Powiatem Wołomińskim pokrywa część wkładu własnego. Koszt inwestycji wynosi blisko 9 mln złotych. W zakres zaplanowanych prac wchodzi m.in. rozbudowa drogi na odcinku ok. 1300m, w tym budowa nowej konstrukcji jezdni, zatok autobusowych, zjazdów, chodnika i drogi rowerowej, odwodnienie ulicy. Obecnie przebudowywane są media kolidujące z inwestycją oraz budowana jest kanalizacja deszczowa. Termin zakończenia prac zgodnie z umową upływa 15 grudnia br.

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

Zielonka – zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

UM Zielonka przystąpił do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka. Studium to dokument planistyczny, który wyznacza politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru [...]
0 komentarzy

Zielonka – kto pyta nie błądzi

„Kto pyta, nie błądzi” – z takiego założenia wyszedł Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, który postanowił zapytać, na rozwój jakich działań postawić [...]
0 komentarzy

Tego w Zielonce jeszcze nie było

Po raz pierwszy w Zielonce, już w najbliższą sobotę organizowany zostanie wieczór taneczny z biesiadowaniem pod chmurką.  W sobotę, w Parku Dębinki królować [...]
0 komentarzy

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Zielonki

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną opinią [...]
0 komentarzy
Pożegnanie ósmoklasistów w Zielonce

Pożegnanie ósmoklasistów w Zielonce

Oprócz odebrania świadectw i nagród przez najzdolniejszych,  młodzież usłyszała wiele ciepłych słów oraz życzeń od burmistrza, dyrekcji, młodszych roczników i wychowawców.  Absolwenci również [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.