Zmiany w Prezydium Rady Miasta Ząbki

Podczas XLV sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 4 października (piątek), której głównym celem było uchwalenie zmian do budżetu na 2013 rok, nastąpiły także zmiany w samej radzie miasta.

? Do porządku obrad została wprowadzona uchwała w sprawie odwołania Pana Tomasza Kalaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki oraz uchwała w sprawie powołania dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Ząbki. Pod wnioskiem o rozszerzenie sesji o wymienione punkty podpisało się ośmiu radnych.  Wniosek jest dostępny na stronie www.zabki.pl. Radny Tomasz Kalata został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego 11 głosami spośród 21. Burmistrz Robert Perkowski podziękował ustępującemu wiceprzewodniczącemu za dotychczasową współpracę. Na wiceprzewodniczących zostali wybrani Andrzej Chibowski (13 głosów za) i Marcin Kubicki (11 głosów za) ? głosi komunikat nadesłany przez Urząd Miasta Ząbki.

Zdaniem Tomasza Kalaty (PO) odwołanie go z funkcji wiceprzewodniczącego związane jest z prowadzoną przez niego akcją referendalną ?STOP wydawaniu milionów na Straż Miejską w Ząbkach? dotyczącą rozwiązania Straży Miejskiej w Ząbkach. Radny w komunikacie napisał, że z funkcji został odwołany przez kolegów związanych z ząbkowskim PiS.

No cóż, wchodzimy powoli w okres działań kampanii wyborczych. Trzeba przygotować się na burzliwy okres pod względem marketingowych działań politycznych wszystkich opcji. Czy w ocenie tych akcji potrafimy zachować rozsądek?

Teresa Urbanowska