Znowu o drogach

Janusz
Piechociński – poseł PSL

W kolejnych artykułach pisałem o
stanie dróg i zadaniach inwestycyjnych. Wskazywałem na to, że
czas przygotowań i ogólnych dyskusji się kończy, wreszcie
zaczyna się praca.

W planie na 2004 Dyrekcja Mazowiecka
Dróg Krajowych otrzymała na utrzymanie dróg ponad 60
mln zł. Struktura tych nakładów jest następująca: bieżące
utrzymanie dróg 30 mln, obiektów mostowych 7 mln,
utrzymanie porządku
i czystości 1,5 mln, zimowe utrzymanie dróg
ponad 13,5 mln, odnowy centralne obiektów mostowych blisko 2
mln. Na zadania kontynuowane z lat poprzednich Dyrektor Dąbrowski
wyda blisko 160 mln, na zadania remontowe – 15 mln zł, na odnowy dróg
ze środków Banku Światowego – 53 mln, z budżetu państwa –
15
mln. W tym roku kontynuowana będzie budowa obwodnicy Ostrowii
Mazowieckiej ponad 8 km, przebudowa drogi nr 50 odcinek: Wyszogród
– Płońsk – Łochów 21 km, przebudowa mostu przez Zalew
Zegrzyński – 14 mln zł, odnowa drogi Mińsk Mazowiecki –
Stanisławów –
12 km, Czerwińsk – Zakroczym – 7 km,
Pomiechówek – Dębe 10 km, Dębe – Serock 10 km,
Serock – Wyszków 25 km. Podałem oczywiście najbliższe
inwestycje powiatu wołomińskiego ale najważniejsze dla mieszkańców
powiatu są decyzje inwestycyjne w północnej części Warszawy i
na terenie samego powiatu. W ciągu drogi krajowej S 8 od węzła Marki
do Węzła Powązkowska. Po opracowaniu aktualizacji koncepcji
programowej dostosowania ul. Armii Krajowej na odcinku od Miasta
Marki do ul. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do parametrów
drogi ekspresowej, w październiku 2003 roku złożony został stosowny
wniosek do Wojewody Mazowieckiego. W trybie spec-ustawy z kwietnia
2003 w tym kwartale zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na
opracowanie kompleksowej procedury projektowej, obejmującej
opracowanie materiałów do wniosku obejmujących proces
przygotowawczy. Dla odcinka węzeł Marki-węzeł Radzymin na drodze
krajowej S 8 wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o stosowną zgodę
dla utrzymania standardu drogi ekspresowej. Trwa opracowanie
materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnych. W
II połowie 2004 roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla odcinka
Wschodnia Obwodowa Warszawy, od Węzła Ząbki przez Rembertów do
Węzła Wesoła i zakręt. Planuje się złożenie kompletnego wniosku z
projektem budowlanym do końcem
I kwartału 2005 r. Aktualnie w
końcowej fazie jest proces wykupu gruntów pod obwodnicę
Wyszkowa.
W III kwartale Dyrekcja Generalna wystąpi z wnioskiem o
pozwolenia na budowę.