ZTM w gminie Radzymin

O działaniach mających na celu uruchomienie linii autobusowej do Gminy Radzymin wspólnie z warszawskim ZTM, rozmawiamy z Andrzejem Siarną, wiceburmistrzem Radzymina.
– Wszystko wskazuje na to, że już niebawem. Jak nas zapewnia ZTM, będzie to 12 listopada. Ale może wróćmy do początku. Chciałbym wyjaśnić jak przebiegały nasze działania mające na celu uruchomienie dwóch linii autobusowych na terenie Gminy Radzymin.
Dziś można już powiedzieć, że po czterech miesiącach uzgodnień sprawy związane z przedłużeniem linii ZTM do Nowych Załubic i Nadmy dobiegły końca.
– Cztery miesiące to chyba nie jest zbyt długi okres czasu na tego typu przedsięwzięcie?
– Niektórzy uważali, że to długo. Procedura uruchomienia takiej linii autobusowej jest bardzo skomplikowana. Sami nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że potrzeba tak dużo rożnego rodzaju uzgodnień…
– Co na przykład?
– A choćby takie zalecenie ZTM-u ? wykonać wysepki na trasach przejazdowych. Tylko w przypadku Załubic, na odcinku 4 km potrzeba było prowadzić uzgodnienia z trzema właścicielami dróg: z powiatem legionowskim, powiatem wołomińskim i z gminą Radzymin. Wyznaczone trasy przejazdu były trzykrotnie testowane przez ZTM pod kątem spełnienia warunków technicznych dróg i ich parametrów. Było to też związane z wyliczeniem kosztów. Odbyliśmy kilka spotkań z dyrekcją ZTM w celu negocjacji kosztów dofinansowania z naszej strony.
– Co się udało wynegocjować?
– Pierwsze szacunki zakładały, że koszty rozłożą się po 50%. W wyniku negocjacji koszty przedsięwzięcia po stronie Radzymina wynoszą 40% kosztów.
– A jakim wynikiem zakończyły się rozmowy z gminami, przez które linie do Radzymina będą przebiegały?
– Spotykaliśmy sie z wójtem Nieporętu i burmistrzem Marek w celu zawarcia porozumień między gminami i związanych z tymi porozumieniami kosztów. Negocjacje z burmistrzem Marek zakończyły się pozytywnie. Dzięki temu mieszkańcy Marek będą mogli korzystać z większej ilości kursów. Z gminą Nieporęt nie udało nam się porozumieć. Oznacza to, że przez tę gminę linia będzie tranzytowa i autobus nie będzie zatrzymywał się na wszystkich przystankach. Gmina Radzymin nie ma obowiązku dofinansowywania mieszkańców innej gminy.
– Co w tych wszystkich przygotowaniach trwało najdłużej?
– Decyzją wiążącą dla przedłużenia linii autobusowych do Gminy Radzymin była uchwałą Rady Warszawy, która pozwoliła na podejmowanie decyzji przez dyrekcję ZTM i przez gminy. Została ona podjęta przez Radę Warszawy dopiero na początku października. Burmistrz Radzymina i Rada Miasta decyzję o przedłużeniu linii podjęli w kwietniu. Jednak w nawiązaniu do tego o czym tu dziś rozmawiamy należy podkreślić, że nasze decyzje bez poparcia Rady Warszawy nie były wiążące. Ostatnim dokumentem jaki przedłożyliśmy ZTM była organizacja ruchu, która została już uzgodniona z odpowiednimi służbami.
– Na jakiej trasie zostanie przedłużona linia autobusowa z Warszawy?
– Będą to dwa kierunki. Jeden na trasie Nadma ? Marki ? Warszawa, drugi Nowe Załubice ? Rynia ? Białobrzegi ? Nieporęt ? Warszawa.
– A co w takim razie z autobusami do Radzymina?
– Realnym terminem uruchomienia takiej linii jest przyszły rok. Trudno dziś wskazać miesiąc, w którym to by się miało odbyć, gdyż trzeba spełnić wiele warunków koniecznych do realizacji takiego przedsięwzięcia. Trzeba wykupić grunty pod zajezdnię, która planowana jest przy Osiedlu JW Construction i dopełnić związane z tym procedury ? podziałów geodezyjnych i wykupów gruntu. Trzeba w końcu wybudować  zajezdnię.


Rozmawiała Teresa Urbanowska

Jedno przemyślenie nt. „ZTM w gminie Radzymin

  1. Dla przypomnienia: ZAJEZDNIA- to miejsce gdzie autobusy lub tramwaje „nocują”, gdzie mogą być umyte, gdzie przechodzą przeglądy techniczne, a PĘTLA to miejsce przystosowane do dłuższego(trwającego kilka lub kilkadziesiąt minut) postoju autobusu podczas obsługi linii.

Możliwość komentowania jest wyłączona.