Życie w Dąbrówce

Dnia 20.11.2008 roku w Dąbrówce odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji, remontów i zakupów, które były współfinansowane przez instytucje zewnętrzne. W spotkaniu uczestniczyli: Ludwik Rakowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Robert Stępień ? Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Nocoń – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stanisława Szydłowska ? Radca Ministra Sportu i Turystyki, Radosław Rybicki ? Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Maciej Urmanowski ? Starosta Powiatu Wołomińskiego, Tadeusz Wiśniewski ? Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, Stanisław Jurkiewicz
? Proboszcz Parafii Józefów, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, wykonawcy robót a także delegacje mieszkańców gminy Dąbrówka. Podczas spotkania Wójt Gminy ? Tadeusz Bulik, przedstawił krótką prezentację  zrealizowanych w 2008 roku zadań oraz poinformował o wysokości przyznanych dotacji. Następnie wspólnie z przewodniczącym rady złożył podziękowania za okazaną życzliwość
i wsparcie. Podziękowania przekazali także przedstawiciele miejscowości, w których przedsięwzięcia były realizowane. Na zakończenie części oficjalnej dyrektor Gminnego Centrum Kultury ? Anna Maniecka zaprosiła wszystkich zebranych na krótki koncert muzyki klezmerskiej.
Inwestycje, remonty i zakupy, które otrzymały dofinansowanie:
? budowa drogi Dąbrówka ? Stanisławów (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł) ? budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sokołówek (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000 zł) ?  remont przedszkola samorządowego w Dręszewie (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł)? budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej z nawierzchni punktowo ? sprężystych w miejscowości Dąbrówka II etap (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000 zł) ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Małopole (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.444.790 zł) ? III etap kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lasków (pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 877000 zł) ?  budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 760.000 zł) ? budowa drogi w miejscowości Wszebory (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiegow kwocie 60.000 zł) ? zakup zapór przeciwpowodziowych ( dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w kwocie 46.555 zł) ? zakup Gimbusa ( wartość 336.598 zł) przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ? zakup samochodu strażackiego dla Kołakowa (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł) ? sportowe boisko wielofunkcyjne we Wszeborach ( dofinansowane z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w kwocie 159.900 zł) ? budowa chodnika w miejscowości Ludwinów ? Józefów (w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego ? kwota dofinansowania ? 40.000 zł) ? budowa chodnika w miejscowości Kuligów (w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego ? kwota dofinansowania ? 50.000 zł) ? budowa chodnika w miejscowości Kołaków ? Guzowatka (w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego ? kwota dofinansowania ? 20.000 zł) ? remont pomieszczeń w szkole w Dąbrówce oraz w szkole we Wszeborach (dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 30.000 zł) ? wyposażenie szkół z udziałem rezerwy subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ( koszt całkowity 50.000 zł)

Jedno przemyślenie nt. „Życie w Dąbrówce

  1. Z moich obserwacji wynika ze Dabrowka jest rzadzona przez odpowiedniego czlowieka juz od kilku lat.Oby tak dalej…..Powinnismy organizowac corocznie konkurs na najlepszego wujta na szczeblu powiatu ,wojewodztwa i kraju i wowczas…….?

Możliwość komentowania jest wyłączona.