03. Fundusze umarzalne

O drogach i nie tylko, rozmawiamy z Andrzejem Siarną, wiceburmistrzem Radzymina

– Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu o planowanych w Radzyminie inwestycjach. Co dzieje się w tej materii?
Wiele się od tego czasu zmieniło. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy kolejny etap modernizacji ulic: Konstytucji, 3-go Maja we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. W trakcje realizacji jest budowa kanalizacji do Słupna. Planujemy tę inwestycję zakończyć do końca listopada. Jej realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu inwestora, który dotuję inwestycję w 40%. Inwestycja ta w niedalekiej przyszłości zapewni około 80 nowych miejsc pracy. Gwarantuje też 300m3 wody i ścieków dziennie. W pierwszym etapie doprowadzimy sieć do ALBY. Tam gdzie są sprzyjające warunki od razu przyłączamy mieszkańców. W przyszłym roku chcemy na tej trasie dokonać podłączenia pozostałych.
– W rozmowach na temat inwestycji drogowych często pada miejscowość Ciemne.. Dlaczego właśnie ta droga jest taka ważna?
– Rozpoczęliśmy już w tej miejscowości kompleksowa modernizację drogi w ramach której zostanie wykonana nakładka asfaltowa, chodnik i odwodnienie. A dlaczego ta droga? Ponieważ przez tę drogę odbywa się ruch tranzytowy do obwodnicy. Wzmożony ruch spowodował zniszczenia. Droga nie była przygotowana na tak duże obciążenia. Brak pobocza stwarza duże niebezpieczeństwo dla pieszych – szczególnie uczniów i rowerzystów.
– Czy to oznacza, ze w Radzyminie nie ma innych inwestycji poza infrastrukturą?
– Infrastruktura jest bardzo ważna. Inwestorzy chętniej się decydują na lokalizację swoich przedsięwzięć w miejscach gdzie jest kompleksowa oferta w planie przestrzennym i taką ofertę przygotowujemy. Ale nie tylko tym się zajmujemy. W tej chwili już na etapie wykończenia jest rozpoczęta w listopadzie ubiegłego roku pełnowymiarowa sala sportowa w Załubicach. Mieszkańcy czekają na tę inwestycję od 20 lat. Prowadzone były zbiórki pieniędzy przez komitet Budowy. Również na ten cel otrzymaliśmy środki zewnętrzne. Otrzymana od Marszałka Sejmiku Mazowieckiego kwota to 440 000 zł. W planach na ten rok jest jeszcze rozpoczęcie budowy windy przy naszym szpitalu i Izby Przyjęć. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Jesteśmy przeciwnikami kredytów komercyjnych. Korzystamy z dotacji i pożyczek w części umarzalnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
– To co w takim razie czeka jeszcze mieszkańców Gminy Radzymin w najbliższym czasie?
– Obecnie jesteśmy w trakcie opracowania wniosku do ZPORR na nabór jesienny. Wnioskujemy o pieniądze na kompleksową modernizację ulicy Głowackiego. Modernizacja ta będzie obejmowała: nakładkę asfaltową, chodnik i odwodnienie deszczowe. Szacowany koszt tej inwestycji to 600 000 zł. Gmina nie jest w stanie z własnych środków wygenerować takiej kwoty.
Rozmawiała Teresa Urbanowska