Inwestycje w Tłuszczu


Może 600 tysięcy dofinansowania wydaje się dla większych gmin kwotą
niewielką jednak dla 20 milionowego budżetu Tłuszcza to całkiem
pokaźna suma – mówi Jan Krzysztof Białek, burmistrz Tłuszcza


Na
początku czerwca uroczyście obchodzono Dni Tłuszcza. Bawiono się cały
tydzień. Ale nie tylko.Burmistrz Jan Krzysztof Białek podpisał
właśnie w tych dniach umowę na dofinansowanie
z SAPARD – u budowy
stacji uzdatniania wody, która powinna być ukończona w tym
roku do 30 września.
Gminę inwetycja będzie kosztowała niecałe 250
tysięcy zł. Resztę udało się pozyskać z SAPARD – u. – Dzięki
nowej stacji zaopatrzenie w wodę będą miały sołectwa: Postoliska,
Chrzęsne
a w przyszłości również Jarzębia Łąka, Zalesie,
Mokra Wieś jak i mieszkańcy samego Tłuszcza – mówi
Białek.
W ramach projektu jest podpięcie do nowego ujęcia osiedla
Długa w Tłuszczu. – Chcemy spiąć starą i nową stację i doprowadzić
do podwójnego zasilania w wodę. Ma to dla nas znaczenie
strategiczne – podkreśla burmistrz.
Pozyskane pieniądze w 20
milionowym budżecie Tłuszcza stanowią niemałą kwotę. Nie jest to
jedyna inwestycja do jakiej gmina się przygotowuje. Warto wspomnieć
chćby i o tym, że Tłuszcz przystępuje w tym roku do długo odkładanego
przez wiele lat remontu i rozbudowy budynku w którym znajduje
się Społeczne Muzeum Ziemii Tłuszczańskiej, prowadzone przez Tadeusza
Sasina. W tej chwili inwestycja jest jeszcze w fazie porojektu. Ale
można powiedzieć, że znajdzie tam siedzibę również Miejska
Biblioteka Publiczna. – Pomysł nie jest nowy. Biblioteka
w tym
miejscu była już planowana, jednak prace zostały przerwane 12 lat
temu – wspomina Białek. TUR