Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki 2024

Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki 2024

To już druga edycja Młodzieżowej Nagrody Burmistrza Miasta Marki,  w zeszłym roku zostało zgłoszonych, aż 9 kandydatów.  W tym roku zachęcamy również do wyszukania i nominowania młodych osób mieszkających w naszym mieście zaangażowanych społecznie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej czy też w ochronę klimatu i zwierząt. – informuje ratusz

W celu wyłonienia laureatów Burmistrz powołał Kapitułę Konkursu, w składzie zasiądą przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu, Młodzieżowej Rady Miasta i jednostek miejskich

 1. Wiktoria Dąbrowska
 2. Justyna Pałuska,
 3. Paweł Pniewski,
 4. Maja Rygało
 5. Agnieszka Rżewska,
 6. Oliwia Santorowska
 7. Antonina Van Dessel,
 8. Marzena Wieczorek-Starczewska

Zgłoszenia kandydatur może dokonać:

 1. każda osoba fizyczna, przy czym nie może to być członek Kapituły,
 2. organizacja pozarządowa, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, uczelnia wyższa oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Warunkiem dopuszczenia nominacji pod obrady Kapituły jest poprawnie wypełniony właściwy formularz zgłoszenia do Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz zgłoszenia nominacji dostępny jest na stronie www.marki.pl lub w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 Urzędu Miasta Marki. Do formularza zgłoszenia nominacji powinien być załączony formularz zgody osoby nominowanej do Konkursu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. (w załączeniu)

Nagroda może być przyznana osobie, która jest mieszkańcem miasta Marki oraz działała społecznie w roku szkolnym i akademickim 2023/2024 w jednej z następujących dziedzin:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. promocji i organizacji wolontariatu,
 3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających  rozwój demokracji,
 4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. rozwoju społeczności lokalnej, integracji mieszkańców i budowy lokalnej tożsamości,
 6. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych,

a jej działania są udokumentowane.

Formularz zgłoszenia do Konkursu wraz ze zgodą osoby nominowanej można składać:

 1. w kancelarii Urzędu Miasta w pokoju nr 13, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki 2024” albo
 2. przysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, albo
 3. wysłać skan tych dokumentów odręcznie podpisanych lub opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub lub profilem zaufanym na adres caf3@marki.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa 25 lipca 2024 r. o godzinie 16:00, decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Marki.

Wręczenie Nagrody odbędzie się 1 września 2024 roku w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. Dokładne miejsce i godzina zostaną podane laureatom konkursu.

Więcej informacji z Marek

Marki - 80. rocznica mordu na Kruczku

Marki – 80. rocznica mordu na Kruczku

W tym roku przypada 80. rocznica bestailskiego mordu na mieszkańcach Marek i Zielonki. Zapraszamy Państwa do wspólnego oddania  hołdu ofiarom. Uroczystość rozpocznie się [...]
0 komentarzy
Przedłuż ważność Mareckiej Karty Mieszkańca

Przedłuż ważność Mareckiej Karty Mieszkańca

1 lipca utraciły ważność karty wydane na podstawie PIT-u za rok 2022. Jeśli jeszcze nie posiadacie Mareckiej Karty Mieszkańca (MKM) lub nie przedłużyliście [...]
0 komentarzy
Marki - rozpoczęcie prac nad planem ogólnym dla miasta

Marki – rozpoczęcie prac nad planem ogólnym dla miasta

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki: Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]
0 komentarzy
Marki - Kino letnie 2024

Marki – Kino plenerowe w Parku Briggsów

W czwartek (18 lipca) w kinie pod chmurką  wyświetlony zostanie polski film komediowy „O psie, który jeździł koleją” z 2023 r.  Wstęp wolny! [...]
0 komentarzy
Marki - roboty w ulicy Zosi

Marki – roboty w ulicy Zosi

17 lipca rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni ulicy Zosi (położoną między Szpitalną i Leśną). Wykonawca prac – Zakład Usługowo-Handlowy Adam Jasiński [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.