Nowa strategia dla Kobyłki

? Od dłuższego czasu w Kobyłce melduje się miesięcznie kilkadziesiąt nowych osób. Zmieniają się też potrzeby dotychczasowych mieszkańców. Chociaż obowiązująca strategia rozwoju jest stosunkowo nowa ? powstała w 2012 roku ? przystąpiliśmy do jej aktualizacji ? mówi Piotr Grubek, wiceburmistrz Kobyłki.

Kilka dni temu władze Kobyłki rozstrzygnęły konkurs w ramach którego wybrany został podmiot zewnętrzny do opracowania nowej strategii rozwoju Kobyłki. Wybrany oferent pojawił się już nawet na odbywających się w tym tygodniu, spotkaniach władz miasta z mieszkańcami.

? Rozdane zostały ankiety z prośbą o ich wypełnienie. Wielu mieszkańców zdecydowało się na ich wypełnienie, za co serdecznie dziękuję. W najbliższym czasie na stronie internetowej miasta zostanie udostępniony formularz w wersji elektronicznej, będziemy także ankietowali osoby odwiedzające Urząd Miasta. Ankiety posłużą, między innymi, do analizy oczekiwań mieszkańców Kobyłki co do kierunków rozwoju ? mówi Piotr Grubek, wiceburmistrz Kobyłki.

Zgodnie z podpisaną przez miasto umową, nowa strategia powinna powstać do końca bieżącego roku.

? Chcemy na spokojnie opracować nową strategię, aby być na czas przygotowanym do występowania po środki unijne z nowej perspektywy finansowej. Chcemy, aby nasze dokumenty strategiczne były zgodne z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. To powoduje wymóg aktualizacji strategii opracowanej w 2012 roku ? podkreśla nasz rozmówca. ? Jednak pewne priorytety się nie zmieniają. Wiadomo, że chcemy budować drogi, chodniki

i ścieżki rowerowe ? dodaje.

W ostatnim czasie w Kobyłce zakończono roboty drogowe na długości ok. 850 metrów w ulicach Szpotańskiego-Asnyka. Gmina przystąpiła do sporządzenia dokumentacji projektowej ulic: Granicznej, Żółtowskiego i Niemcewicza oraz newralgicznego odcinka ulicy Serwituckiej z możliwością lepszego dojazdu do ulicy Zagańczyka. Po zakończeniu prac projektowych wspomniane drogi wejdą do realizacji w kolejnych latach.

Jak podkreśla wiceburmistrz do końca czerwca powinien powstać szerszy plan modernizacji

i budowy ulic, chodników i ścieżek rowerowych obejmujący zakresem okres sześcioletniej perspektywy. ? Tworzony w kontekście finansowania unijnego ? dodaje, uzasadniając perspektywiczne działania gminy.

W oparciu o zaktualizowaną strategię rozwoju miasta w dalszej perspektywie czasowej gmina przystąpi do opracowania, również na najbliższe sześć lat, planu wszystkich innych inwestycji

Ale jeszcze na rok bieżący zaplanowano poprawę przejezdności na kilku odcinkach dróg. W miesiącach lipiec i sierpień zostanie położona nakładka asfaltowa wraz z chodnikiem na ulicy Kościuszki oraz na ulicy Długiej. Powstanie chodnik w ulicy Dojazdowej oraz zostaną zaprojektowane chodniki w ul. Nadarzyn i Przyjacielskiej. Budowa chodnika w Przyjacielskiej jest ważnym elementem w kontekście budowy węzła Kobyłka na trasie S8, zapewniającym bezpieczeństwo na okres jego budowy i po uruchomieniu trasy.

? Z rzeczy nowych chciałbym poinformować mieszkańców, że chcemy, jako miasto, uruchomić budowę parkingu typu P+R (parkuj i jedź). Kupiliśmy nieruchomość w okolicy stacji PKP Kobyłka Ossów, na której obecnie na dziko parkowane są pojazdy. Przystępujemy do projektowania parkingu, który zechcemy wybudować w kolejnych latach, pozyskując dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT WOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) ? akcentuje wiceburmistrz Grubek.

Nasz rozmówca podkreśla, że w najbliższej przyszłości gmina chce skupić się na pozyskiwaniu inwestorów i w ten sposób planuje zwiększyć dochody miasta, a także tworzyć nowe miejsca pracy. ? A mamy do tego doskonałe warunki. Przy węźle S8 Miasto Kobyłka posiada kilkanaście hektarów gruntów, które będą uzbrojone w ramach instrumentu ZIT. W którym kierunku pójdziemy z ich udostępnieniem jeszcze nie zostało przesądzone ? podkreśla.

Warto podkreślić, że zarówno na terenie po dawnym ?Budorze? jak i na obszarze dawnego ?ZANTENU? swoją siedzibę mają firmy, które rokują na dalszy rozwój. PIT-Radwar już rozpoczął proces inwestycyjny i buduje halę do badań. Deklaruje na najbliższe lata inwestycje na poziomie kilkudziesięciu milionów zł. Także chiński producent z branży nowych technologii NUCTECH planuje w Kobyłce budowę hali produkcyjnej z częścią biurową, a docelowo także ośrodek badawczo-rozwojowy. ? To początek odbudowy przemysłowych tradycji naszego miasta, wpływy do budżetu i nowe miejsca pracy ? zauważa Piotr Grubek.

Budowa hali sportowej przy ZS nr 3 w Kobyłce, to, na chwilą obecną największa inwestycja kubaturowa realizowana przez kobyłkowski samorząd. Jej koszt całkowity oscyluje w granicy ok. 10 milionów złotych. ? Część środków w wysokości 1,6 mln zł jest refundowana przez Ministerstwo Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Chciałbym przy tym podkreślić, że powstaje pełnowymiarowa hala z zapleczem i 10 nowych sal lekcyjnych. To dla nas ogromnie ważna inwestycja oświatowa. Bo ? jak wspomniałem na wstępie naszego spotkania ? Kobyłce ciągle przybywa nowych mieszkańców a więc potrzeba również nowych sal lekcyjnych dla uczniów ? mówi wiceburmistrz. Inwestycja ? zgodnie z planem ? powinna być zrealizowana do końca maja 2016 roku. Gmina przewiduje jednak, że zostanie ona ukończona przed terminem.

Teresa Urbanowska

Jedno przemyślenie nt. „Nowa strategia dla Kobyłki

  1. Od jutra zaczynam odchudzanie, kto sie odchudza ze mna? Znalazlam w internecie dobry sposob na chudniecie, wpiszcie sobie w google – xxally radzi jak szybko schudnac

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.