Nowy radny i nagrody dla kadry zarządzającej w Tłuszczu

W miniony wtorek odbyło się zaprzysiężenie nowego radnego w Tłuszczu. W wyborach uzupełniających mieszkańcy okręgu Nr 2 wybrali Waldemara Zygmunta Sitka, wieloletniego dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu.

Waldemar Sitek został wybrany nowym radnym w Tłuszczu, gdzie odbyły się wybory uzupełniające po czerwcowej rezygnacji ze sprawowania mandatu przez Kamila Laskowskiego. W miniony wtorek podczas sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu odbyło się zaprzysiężenie nowego radnego.

Waldemar Sitek był kandydatem z Komitetu ?Praworządność w Tłuszczu?, kojarzonym ze środowiskiem tłuszczańskiego PiS. Otrzymał w wyborach 253 głosy. Kontrkandydaci otrzymali odpowiednio: Radosław Balicki ? 133 głosy a Roman Krysik ? 51 głosów. Nowy radny zasilił szeregi dwóch komisji: Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetowej. Na wtorkowe posiedzenie rady zaproszeni zostali przedstawiciele starostwa w osobach starosty Piotra Uścińskiego oraz tłuszczańskich radnych powiatowych: Tomasza Czarnogórskiego, Mariusza Dembińskiego i Sławomira Klocka.

Goście zostali zaproszeni w celu omówienia inwestycji powiatowych na terenie Gminy Tłuszcz. Starosta przedstawił plany na przyszły rok omawiając planowane inwestycje oraz wnioski złożone do WPI. Tomasz Czarnogórski, radny i przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, w imieniu swoim jak i pozostałej dwójki radnych zaprezentował dokonania i zrealizowaneinwestycje powiatowe na terenie gminy w ciągu minionych trzech lat.

Korzystając niejako z obecności starosty radny Robert Szydlik zwrócił się z zapytaniem o nagrody przydzielane przez starostwo kadrze kierowniczej. W odpowiedzi starosta poinformował, że z uwagi na kryzys kadra kierownicza starostwa ma ?zamrożone? nagrody i w przeciągu ubiegłego roku zarząd przyznał jedynie nagrody dwóm osobom w wysokości po 5 000 zł. każdej.

W Tłuszczu sprawa nagród wypłaconych za 2012 rok rozgrzewa opinię publiczną od kilku tygodni. O wysokich nagrodach, szczególnie dla kadry kierowniczej, zaczęto mówić po publikacji przez lokalną ?Stację Tłuszcz? informacji na ten temat. ?Jak udało nam się ustalić, ujawniona kwota 56 800 zł to zaledwie kropla w morzu ? łączna suma wszystkich nagród wypłacona pracownikom tłuszczańskiego magistratu w 2012 roku jest ponad czterokrotnie wyższa i wynosi 267 584 zł.? – brzmi jedna z pierwszych opublikowanych informacji. Do tego tematu nawiązali radni na ostatnim posiedzeniu rady. Robert Szydlik pytając o konkrety w Tłuszczu przytoczył przykłady krajowe podsumowując, że nagrody w wysokości 18 000 zł przyznawane są jedynie w dobrych ministerstwach a takie, jego zdaniem, mogły również otrzymać niektóre osoby w Tłuszczu ? które? ? na chwilę obecną radni jednak nie otrzymali odpowiedzi.

Niejako w ripoście do wypowiedzi radnego Szydlika burmistrz Paweł Bednarczyk porównał Tłuszcz do Radzymina, gminy z którą burmistrz zauważył podobieństwo pod względem wielkości i ilości mieszkańców. Podobieństwo jest również w wysokości nagród. Jednak zdaniem Roberta Szydlika nie jest to najszczęśliwsze porównanie, gdyż o finansowych trudnościach Radzymina było dość głośno jeszcze kilka miesięcy temu. Zdaniem niektórych obserwatorów temat wysokich nagród w Tłuszczu jeszcze nie został wyczerpany i niebawem powróci. Waldemar Sitek w swoim programie wyborczym zapowiedział m.in., że będzie przekonywał Radę i Burmistrza do wydzielenia budżetu obywatelskiego, który w roku 2014 lub 2015 będzie mógł być wydany zgodnie z wolą mieszkańców danego osiedla. Zapewnił też, że jest za pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na inwestycje a nie zadłużaniem gminy, które jego zdaniem, według prognoz na koniec kadencji osiągnie maksymalny próg 60%. W swoim środowisku znany jest z organizacji licznych imprez sportowych.

Teresa Urbanowska