Kategoriainwestycje

Oceniam negatywnie

W ubiegłym tygodniu Rada Miejska w Wołominie udzieliła absolutorium burmistrzowi Ryszardowi Madziarowi. Jednak działania burmistrza negatywnie oceniło kilku radnych. Jednym z nich jest Igor Sulich, [...]

Zbyteczny wydatek

Od dwóch lat, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległym w Katastrofie Smoleńskiej w Wołominie bezskutecznie zabiega u władz o kawałek miejskiego gruntu na postawienie monumentu. Komitet [...]