Kategorianr 352, 10 kwietnia 2014

TIK w SAT

Edukacja informatyczna jest jednym z elementów niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie bezpowrotnie wkroczyły w nasze codzienne życie. Dla nowych pokoleń [...]