Tagprawo

Kurator do doręczeń

Proszę o wyjaśnienie: – Kiedy mogę ustanowić kuratora do doręczeń? Podstawą prawną ustanowienia kuratora do doręczeń jest art. 144. kodeksu postępowania cywilnego. W § 1 powyższego art. ustawodawca stanowi, iż [...]

Terminy przedawnienia

Bardzo proszę o informacje jakie są i jak liczyć terminy przedawnienia w prawie cywilnym np. dla odsetek lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedawnienie roszczenia oznacza w praktyce, [...]

Interes Prawny

Złożyłem wniosek o przystąpienie do sprawy toczącej się w postępowaniu administracyjnym, niestety organ administracyjny nie dopuścił mnie do udziału w sprawie twierdząc iż nie wykazałem interesu prawnego zgodnie z [...]

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Zatrudniam pracownika, któremu komornik ściąga wynagrodzenie za pracę. Na prośbę pracownika, zacząłem wypłacać pracownikowi wynagrodzenie „do ręki”. Niedługo też przyszło do mnie pismo od komornika nakładające na mnie grzywnę, czy słusznie? Naruszenie [...]

Zmiana adresu a skutek doręczenia

Miesiąc temu przeprowadziłam się, nie zawiadamiałam o tym organu administracji publicznej, bo nie wiedziałam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne przeciwko mnie. Powstał skutek doręczenia, wydaje mi się że nie słusznie. Przepis art. [...]